IP Scan pomoże firmie zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną

Urząd Patentowy RP zachęca przedsiębiorców z sektora MŚP do skorzystania usługi IP Scan, która pomaga zrozumieć zawiłości własności intelektualnej, dostarcza wskazówki, jak ją zarejestrować i wykorzystać.

Publikacja: 14.04.2024 11:02

IP Scan pomoże firmie zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną

Foto: Adobe Stock

Własnością intelektualną może być już sama nazwa firmy i domena, a także np. znaki towarowe, patenty, wzory, wzory użytkowe, prawa autorskie, rośliny, tajemnice przedsiębiorstwa. Usługa IP Scan pomaga przedsiębiorcom ustalić, co ma wartość dla firmy. 

Raport z usługi IP Scan przygotuje ekspert ds. własności intelektualnej  akredytowany przez Urząd Patentowy RP zgodnie z wymogami EUIPO. Raport przedstawia wyniki analizy i sugeruje dalsze działania, które umożliwiają włączenie strategii własności intelektualnej do biznesplanu przedsiębiorstwa. W raporcie znajdą się rekomendacje na temat m.in. ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, tajemnicy przedsiębiorstwa czy możliwości udzielania licencji do posiadanych przedmiotów własności przemysłowej. Ekspert pomoże również uświadomić przedsiębiorcom ryzyko dotyczące naruszeń własności intelektualnej oraz zrozumieć, jak można temu przeciwdziałać (np. zawierając odpowiednie klauzule w umowach o pracę).

IP Scan jest częścią programu SME Fund, który zapewnia dofinansowanie na zgłoszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać 90 proc. dofinansowania na tę usługę, czyli do 630 euro. 

Jak skorzystać z usługi IP Scan?  Przedsiębiorąca musi złożyć wniosek online, korzystając z aplikacji EUIPO [https://www.euipo.europa.eu/pl/discover-ip/ideas-powered-for-business/ip-scan]. Następnie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, zgłasza chęć skorzystania z usługi do Urzędu Patentowego RP pisząc na adres mailowy ipscan@uprp.gov.pl. W dalszej kolejności wybiera eksperta-wykonawcę z listy zamieszczonej na stronie uprp.gov.pl i podpisuje z nim umowę na opracowanie  Raportu z usługi IP Scan.

Warto się pospieszyć, bo środki finansowe przeznaczone na usługę IP Scan są ograniczone, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy?

Własnością intelektualną może być już sama nazwa firmy i domena, a także np. znaki towarowe, patenty, wzory, wzory użytkowe, prawa autorskie, rośliny, tajemnice przedsiębiorstwa. Usługa IP Scan pomaga przedsiębiorcom ustalić, co ma wartość dla firmy. 

Raport z usługi IP Scan przygotuje ekspert ds. własności intelektualnej  akredytowany przez Urząd Patentowy RP zgodnie z wymogami EUIPO. Raport przedstawia wyniki analizy i sugeruje dalsze działania, które umożliwiają włączenie strategii własności intelektualnej do biznesplanu przedsiębiorstwa. W raporcie znajdą się rekomendacje na temat m.in. ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, tajemnicy przedsiębiorstwa czy możliwości udzielania licencji do posiadanych przedmiotów własności przemysłowej. Ekspert pomoże również uświadomić przedsiębiorcom ryzyko dotyczące naruszeń własności intelektualnej oraz zrozumieć, jak można temu przeciwdziałać (np. zawierając odpowiednie klauzule w umowach o pracę).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Jak najlepiej uchronić firmę przed skutkami pożaru
Finanse
Regionalne pożyczki dla firm
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów