W piątek (20 marca), mija termin zapłaty zaliczki na podatek CIT za luty. Na dziś nie ma nowych rozwiązań rządowej tarczy antykryzysowej pozwalających uniknąć płatności zaliczki.

– Możliwe jest natomiast skorzystanie z istniejących już instrumentów w postaci wniosku o zaniechanie poboru zaliczek na podstawie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej – wskazuje Wojciech Pławiak, ekspert podatkowy BCC.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus przesuwa nowy JPK_VAT i zgłoszenie do CRBR

We wniosku konieczne jest uprawdopodobnienie, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.

Wniosek trzeba złożyć jak najszybciej przed terminem płatności najbliższej zaliczki, czyli do jutra.