O błędnej wpłacie trzeba będzie zawiadomić skarbówkę w ciągu 7 dni

W sytuacji, gdy przedsiębiorca opłaci fakturę na rachunek, który nie widnieje na białej liście podatników VAT może on uchronić się od przykrych skutków takiego błędu zawiadamiając o tym naczelnika urzędu skarbowego. Jest nowy termin na dopełnienie tego obowiązku.

Publikacja: 14.07.2020 10:38

O błędnej wpłacie trzeba będzie zawiadomić skarbówkę w ciągu 7 dni

Foto: Po ustaniu epidemii na zawiadomienie skarbówki o błędnej wpłacie podatnik będzie miał 7 dni. Trzeba je będzie składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Źródło: Adobe Stock

Na początek wyjaśnijmy o jakich przykrych konsekwencjach może być mowa przy uregulowaniu płatności za fakturę na niewłaściwy numer konta. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że przedsiębiorca poniesie odpowiedzialność solidarną za zapłatę VAT z niewłaściwie uregulowanej faktury ze swoim kontrahentem. Ponadto, przedsiębiorca wydatku z takiej faktury nie będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów.

CZYTAJ TAKŻE: Niższy VAT tylko przy trwałej zabudowie meblowej

Zasady te dotyczą faktur, których wartość przekracza 15 tys. zł. W celu uniknięcia tych dotkliwych skutków trzeba zawiadomić skarbówkę o wpłacie na niewłaściwe konto.

Gdzie i kiedy złożyć zawiadomienie ZAW-NR?

Informacje o takim błędzie przekazuje się fiskusowi na druku ZAW-NR. Pierwotny termin na jego przekazanie wynosił 3 dni i przedsiębiorca musiał je składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego kontrahenta. Z początkiem lipca 2020 r. przepisami ustawy z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) te zasady zmodyfikowano.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy termin łącznego raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT

Po zmianie na zawiadomienie skarbówki o błędnej wpłacie podatnik będzie miał 7 dni. Ponadto, trzeba je będzie składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Minister finansów opracował nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR, który te zmiany już uwzględnia.

Czy siedmiodniowy termin obowiązuje podczas epidemii?

Warto jednak podkreślić, że mimo że przepisy wspomnianej ustawy z 5 czerwca 2020 r. weszły w życie 1 lipca 2020 r. nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy już siedmiodniowy termin na złożenie ZAW-NR stosują. W Polsce obowiązuje bowiem nadal stan epidemii ogłoszony przez ministra zdrowia 20 marca 2020 r. Będzie on trwał do momentu jego odwołania.

CZYTAJ TAKŻE: Arabia Saudyjska trzykrotnie podnosi stawkę VAT

Sytuacja wywołana koronawirusem spowodowała, że regulacjami tarczy antykryzysowej termin na składanie ZAW-NR wydłużono do 14 dni. Obecnie zatem przedsiębiorcy mają nadal 2 tygodnie na zawiadomienie skarbówki o błędnej wpłacie za fakturę.

Na początek wyjaśnijmy o jakich przykrych konsekwencjach może być mowa przy uregulowaniu płatności za fakturę na niewłaściwy numer konta. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że przedsiębiorca poniesie odpowiedzialność solidarną za zapłatę VAT z niewłaściwie uregulowanej faktury ze swoim kontrahentem. Ponadto, przedsiębiorca wydatku z takiej faktury nie będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów.

CZYTAJ TAKŻE: Niższy VAT tylko przy trwałej zabudowie meblowej

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
PIT & CIT & VAT
Mimo 30 wyroków skarbówka chce podatku od zaliczek dla komplementariuszy
PIT & CIT & VAT
Kompensata składki zdrowotnej a prawo do ulgi - co na to fiskus
PIT & CIT & VAT
Czy sponsoring koni wyścigowych opłaca się podatkowo
PIT & CIT & VAT
Skarbówka wyrozumiała dla firm, którym wojna i epidemia pokrzyżowały plany
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
PIT & CIT & VAT
Czy można wycofać nieruchomości z firmy a najem opodatkować ryczałtem
PIT & CIT & VAT
Mieszkania dla pracowników spoza UE w kosztach firmy? Fiskus jest na tak