Preferencyjna stawka podatku od towarów i usług na darowizny sprzętu komputerowego m.in. dla szkół obowiązywała przy pierwszej fali pandemii. Miała ona jednak czasowy charakter i zakończyła się 30 czerwca 2020 r. Teraz minister finansów wraca do tej koncepcji. Odpowiednie rozporządzenie zostało już przez ministra podpisane.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Z preferencyjnego VAT nie skorzystają jednak wszystkie przekazywane darowizny. Minister finansów ograniczył bowiem krąg odbiorców, do których laptopy czy tablety mogą trafić, a wówczas stawka VAT wyniesie 0 proc.

Warunkiem zastosowania 0 proc. stawki VAT jest udokumentowanie przekazania sprzętu umowami darowizny, z których wynikać będzie, że laptopy i tablety finalnie trafią do miejsc, w których odbywa się nauczanie.

CZYTAJ TEŻ: Alkohol jako firmowy prezent świąteczny. Co z podatkiem VAT?

Sprzęt komputerowy dla placówek oświaty

Stawką 0 proc. objęte są darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych (np. szkół i przedszkoli) przekazywanych im bezpośrednio lub poprzez:

  • organizacje humanitarne, charytatywne lub edukacyjne oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
  • organy prowadzące szkoły i placówki (np. jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne),
  • ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych.
CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Co ważne, obecne rozporządzenie ma moc obowiązywania od 1 września 2020 r., a zakończy się po ustaniu pandemii koronawirusa.