Podatnicy CIT powinni złożyć deklaracje CIT-8, jak i CIT-8AB (podatkowe grupy kapitałowe) i wpłacić wynikający z nich podatek do końca marca. W roku ubiegłym terminy na spełnienie tego obowiązku wydłużono z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. W br. podatnicy również mają uzyskać więcej czasu na realizację tego obowiązku. Przedsiębiorcy będą mogli złożyć zarówno deklarację CIT-8, jak i zapłacić należy podatek za rok 2020 do 30 czerwca 2021 r.

CZYTAJ TEŻ: Resort finansów chce dalszego upraszczania VAT

Ministerstwo Finansów podkreśla, że dłuższy czas na rozliczenie i wpłatę podatku CIT poprawi płynność finansową przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji. Przedsiębiorcy otrzymali dłuższy czas na przygotowanie zeznań podatkowych, co jest szczególnie ważne w sytuacjach trudnych do przewodzenia np. izolacją w związku z zarażeniem wirusem COVID-19 lub kwarantanną. Resort finansów szacuje, że dzięki temu rozwiązaniu na kontach spółek pozostanie ok. 10 mln zł. Oczywiście tylko okresowo, ponieważ należny podatek będzie trzeba zapłacić w terminie późniejszym.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Proces legislacyjny trwa. Ustawę przekazano Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu. Dlatego podatnicy dla pewności muszą poczekać do jego zakończenia.

Co dalej?

26 lutego projekt ustawy (o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw) przekazano Marszałkowi Senatu. Ustawa w takim przypadku trafia do odpowiedniej komisji senackiej, która w terminie nie dłuższym niż 18 dni przedstawia swoje stanowisko. Senat może odrzucić ustawę w całości, przyjąć ją bez zmian lub wnieść do niej poprawki. W ostatniej możliwości, ustawa z powrotem trafia do Sejmu celem rozpatrzenia poprawek wniesionych przez Senat. Po uchwaleniu ustawy – rozpatrzeniu jej przez Sejm i Senat, Marszałek Sejmu przekazuje ją do rozpatrzenia Prezydentowi RP. Prezydent podpisuje ustawę, jeśli nie budzi ona jego zastrzeżeń, i następuje publikacja w Dzienniku Ustaw. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania.