Faktura od firmy wspólnika w kosztach spółki. Fiskus jest na "tak"

Fiskus akceptuje współpracę między spółką jawną i wspólnikiem, który prowadzi odrębny biznes. Zgadza się na rozliczanie w kosztach wynagrodzenia za jego usługi.

Publikacja: 23.05.2022 12:16

Faktura VAT

Faktura VAT

Foto: Adobe Stock

Potwierdza to interpretacja z 6 maja 2022 roku (nr 0114- KDIP2-2.4011.231.2022.1.AP), którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisał Przemysław Wojtasik.

Wystąpił o nią przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność. Zajmuje się nowymi technologiami, rynkiem internetowym oraz sprzedażą reklam. Współpracuje ze spółką jawną, w której jest wspólnikiem. Spółka ta prowadzi kampanie reklamowe realizowane w aplikacjach mobilnych oraz zarządza powierzchniami reklamowymi dostępnymi w aplikacjach i na stronach internetowych.

Mężczyzna świadczy dla spółki wiele usług: wyszukuje klientów zainteresowanych realizacją kampanii, negocjuje warunki umów, uczestniczy w spotkaniach, nadzoruje kontrakty i wiele innych. Za swoje usługi przedsiębiorca wystawia faktury.

Czy kwotę z faktury za takie usługi można zaliczać do podatkowych kosztów wszystkich wspólników spółki jawnej, czyli także wspólnika, który je wykonuje?

Skarbówka potwierdziła, że osoba mająca własną firmę nie świadczy pracy na rzecz spółki, lecz wykonuje usługi jako przedsiębiorca. Jeśli wydatki mają związek z działalnością spółki, to można je zaliczyć do jej podatkowych kosztów. U wspólników rozlicza się je proporcjonalnie do ich udziału w zyskach. Przedsiębiorca może zatem zaliczyć odpowiednią część wydatku z faktury za swoją usługę – ustaloną przy uwzględnieniu posiadanego udziału w zysku spółki – do podatkowych kosztów.

Strony transakcji muszą pamiętać, aby jej warunki nie odbiegały od rynkowych.

– Przepisy ustawy o PIT nie przewidują ograniczenia w zakresie możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w których ta sama osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz spółki jawnej, w której jest również wspólnikiem. Sam fakt, że wspólnikiem spółki jawnej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz spółki, nie stanowi przeszkody do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wspólników wydatków na nabycie usług od jednego z nich świadczonych w ramach prowadzonej odrębnie indywidualnej działalności gospodarczej – napisano w interpretacji.

Czytaj więcej

Wspólnik rozliczy fakturę za własne usługi
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty