Potwierdza to interpretacja z 6 maja 2022 roku (nr 0114- KDIP2-2.4011.231.2022.1.AP), którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisał Przemysław Wojtasik.

Wystąpił o nią przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność. Zajmuje się nowymi technologiami, rynkiem internetowym oraz sprzedażą reklam. Współpracuje ze spółką jawną, w której jest wspólnikiem. Spółka ta prowadzi kampanie reklamowe realizowane w aplikacjach mobilnych oraz zarządza powierzchniami reklamowymi dostępnymi w aplikacjach i na stronach internetowych.

Mężczyzna świadczy dla spółki wiele usług: wyszukuje klientów zainteresowanych realizacją kampanii, negocjuje warunki umów, uczestniczy w spotkaniach, nadzoruje kontrakty i wiele innych. Za swoje usługi przedsiębiorca wystawia faktury.

Czy kwotę z faktury za takie usługi można zaliczać do podatkowych kosztów wszystkich wspólników spółki jawnej, czyli także wspólnika, który je wykonuje?

Skarbówka potwierdziła, że osoba mająca własną firmę nie świadczy pracy na rzecz spółki, lecz wykonuje usługi jako przedsiębiorca. Jeśli wydatki mają związek z działalnością spółki, to można je zaliczyć do jej podatkowych kosztów. U wspólników rozlicza się je proporcjonalnie do ich udziału w zyskach. Przedsiębiorca może zatem zaliczyć odpowiednią część wydatku z faktury za swoją usługę – ustaloną przy uwzględnieniu posiadanego udziału w zysku spółki – do podatkowych kosztów.

Strony transakcji muszą pamiętać, aby jej warunki nie odbiegały od rynkowych.

– Przepisy ustawy o PIT nie przewidują ograniczenia w zakresie możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w których ta sama osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz spółki jawnej, w której jest również wspólnikiem. Sam fakt, że wspólnikiem spółki jawnej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz spółki, nie stanowi przeszkody do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wspólników wydatków na nabycie usług od jednego z nich świadczonych w ramach prowadzonej odrębnie indywidualnej działalności gospodarczej – napisano w interpretacji.

Czytaj więcej

Wspólnik rozliczy fakturę za własne usługi