Ryczałtowiec może uniknąć podatku od przesyłki do klienta

Odpowiedni zapis w regulaminie sklepu internetowego pozwoli sprzedawcy nie płacić zryczałtowanego podatku od pieniędzy, które otrzyma od kupujących na pokrycie kosztów przesyłki.

Publikacja: 23.05.2022 13:34

Ryczałtowiec może uniknąć podatku od przesyłki do klienta

Foto: Adobe Stock

Przy rozliczeniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych problemem są koszty działalności. Podatek płaci się bowiem od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów ich uzyskania.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych korzystają z uproszczonej księgowości i często niskiej stawki podatku

Jak się okazuje, nie wszystkie opłaty otrzymane od klientów stanowią przychód. Trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki. Potwierdza to niedawna interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (nr 0112-KDIL2-2.4011.134.2022. 2.MM).

Dotyczyła ona podatnika, który rozpoczął w styczniu 2022 r. jednoosobową działalność gospodarczą, polegająca na produkcji obuwia, które chce sprzedawać wyłącznie przez internet. Wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sprzedawca wyraźnie zaznaczył w regulaminie sprzedaży wysyłkowej, że kupujący automatycznie udziela mu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą kurierską na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego. Miał jednak wątpliwości, od jakiej kwoty zapłaci podatek. Gdyby miał podnieść przychód o koszty przesyłki, musiałby zapłacić od tych kosztów podatek, co wypacza ekonomiczny sens zwrotu kosztów przesyłki. Chciał uzyskać potwierdzenie, że opłaty otrzymane od kupujących na pokrycie kosztów wysyłki nie będą stanowiły dla niego przychodu.

Jego zdaniem, jeśli w regulaminie sprzedaży wysyłkowej zostanie wyraźnie zastrzeżona kwestia pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego, to – w zakresie otrzymanych od kupującego kwot, stanowiących rzeczywiście poniesione koszty przesyłki towarów – nie powstanie u niego przychód. Kwota przesyłki jest dla sprzedawcy transparentna, ponieważ dokładnie pokrywa koszt przesyłki, wpływa na konto sprzedawcy, a sprzedawca dalej ją przekazuje do firmy kurierskiej. Przychodem jest więc tylko kwota sprzedawanego produktu z pominięciem opłaty za przesyłkę.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z takim stanowiskiem.

- Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów, jako jego pełnomocnik, podatnik jest zobowiązany do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towaru na rzecz firmy realizującej odpłatną dostawę zamówionych towarów. Podkreślamy jednak, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od nabywcy towarów jest działanie Pana w imieniu i na jego rzecz (rachunek) na podstawie zawartej umowy i stosownego udzielonego pełnomocnictwa” – stwierdził dyrektor KIS.

Jak wyjaśniono, ewentualna nadwyżka pozostała po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów będzie stanowić dla podatnika przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Czytaj więcej

Odpowiedni zapis w regulaminie sprzedaży zmniejszy przychód ryczałtowca

Przy rozliczeniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych problemem są koszty działalności. Podatek płaci się bowiem od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów ich uzyskania.

Jak się okazuje, nie wszystkie opłaty otrzymane od klientów stanowią przychód. Trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki. Potwierdza to niedawna interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (nr 0112-KDIL2-2.4011.134.2022. 2.MM).

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Mieszkania dla podwykonawców w Niemczech dają koszty polskiej firmie
PIT & CIT & VAT
Firmy muszą zainwestować, aby spełnić nowe wymogi BHP. Co z kosztami?
PIT & CIT & VAT
Pożar na Marywilskiej. Straty w kosztach firm, ale muszą spełnić warunki
PIT & CIT & VAT
NSA wydał ważny wyrok dla ryczałtowców. Chodzi o stawkę podatku i żądanie PKWiU
PIT & CIT & VAT
Przedsiębiorca na walce ze stresem skorzysta też podatkowo
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?