Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, od 1 lipca br. objęto obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących usług w branży myjni. Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.

Termin zostanie przesunięty z 1 lipca na 1 października 2022 r. - To efekt sygnałów ze strony branży i trudności z instalacją urządzeń fiskalnych wywołanych m.in. zerwanymi łańcuchami dostaw. Dajemy tym samym przedsiębiorcom dodatkowy czas na zakup i instalację urządzeń fiskalnych przed 1 października 2022 r. - podaje resort finansów.

Jak podkreślono w komunikacie, termin 1 października nie będzie dalej przedłużany.

Czytaj więcej

Usługi myjni samochodowej obowiązkowo z kasą fiskalną