Sprawa dotyczyła spółki z branży naftowej, która świadczy na rzecz klientów również usługi geodezyjne, tzw. scanning laserowy. W pierwszym etapie jest to pomiar obiektu m.in. na morskich platformach wiertniczych, w różnych częściach świata. To praca niebezpieczna, podczas której geodeci odbywają podróże służbowe. Dlatego pracodawca wykupuje dla nich polisę ubezpieczeniową, która obejmuje koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialność cywilną (OC).

Świadczenie w postaci polisy nie jest dla pracowników dobrowolne. Co więcej, jest to warunek konieczny otrzymania zlecenia przez samą spółkę.

Fiskus odpowiedział, że tylko równowartość składek zapłaconych na niezbędne koszty leczenia pracownika za granicą i transport zwłok, do których zwrotu byłby zobligowany pracodawca, nie stanowi przychodu. Równowartość składek na ubezpieczenie od NNW i OC jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń podlegającym PIT.

Spółka zaskarżyła niekorzystną interpretację. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, a następnie NSA.

Zauważył, że w sprawie nie jest kwestionowane, iż polisy nabywane przez spółkę dotyczą OC i NNW, która zgodnie z kodeksem pracy obciąża pracodawcę. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona przez pracownika osobom trzecim obciąża pracodawcę. W konsekwencji ubezpieczenie, które wykupuje w związku z podróżami pracowników, ma przede wszystkim skutki korzystne dla pracodawcy.

Czytaj więcej

NSA wydał ważny wyrok ws. darmowych polis dla pracowników