To nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym. Jak wyjaśnia resort finansów, wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. Co więcej, w imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).

e-Urząd Skarbowy dostępny jest wyłącznie na stronie podatki.gov.pl. Podatnik, który chce skorzystać z możliwości złożenia pisma lub przeglądania złożonych dokumentów w e-US musi zalogować się poprzez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.

Następnie należy wybrać odpowiedni wniosek, a kreator poprowadzi przez pola dokumentu, które trzeba uzupełnić: rodzaj podatku lub symbol formularza, kwota nadpłaty, okres, rok, uzasadnienie.

- Wybrany przez ciebie wniosek wypełniony jest wstępnie danymi identyfikacyjnymi i adresowymi. Znajdziesz je w sekcji „Twoje dane” – dane adresowe możesz samodzielnie modyfikować. W przypadku pełnomocników wykorzystaliśmy dotychczasowe rozwiązania. Automatycznie pobieramy i podpowiadamy dane mocodawców, dzięki czemu pełnomocnicy nie muszą ich uzupełniać - czytamy na stronie MF.

Czytaj więcej

Fiskus może wstrzymać zwrot podatku, gdy ma wątpliwości co do rozliczenia