Odpowiedź na to pytanie przynosi interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2022 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.106. 2022.1.EJ).

Dotyczyła ona spółki, która kilkunastu lat wynajmuje nieruchomość, i sporo w nią zainwestowała. Poniosła wydatki na rozbudowę, ulepszenie oraz modernizację. Zostały one sklasyfikowane jako inwestycja w obcym środku trwałym. Są rozliczane w podatkowych kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne.

Teraz spółka zamierza kupić nieruchomość. Zaznaczyła przy tym, że nakłady nie zostaną jej w żaden sposób zwrócone – ani w postaci rzeczowej, ani pieniężnej.

Czy w takiej sytuacji spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów kwotę stanowiącą niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym?

Inwestycje w obcym środku trwałym także podlegają amortyzacji.


Fiskus wyjaśnił, że jeśli nieruchomość stała się własnością przedsiębiorcy, który w nią inwestował, to dopuszczalne są  dwa rozwiązania w zależności od konkretnej sytuacji.

Pierwsze z nich to zwiększenie ceny nabycia o wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym (o ile cena nabycia już jej nie uwzględnia). Drugie to kontynuowanie amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym i odrębne amortyzowanie nabytego środka trwałego.

Zdaniem fiskusa w opisanej sprawie istnieje możliwość kontynuacji amortyzacji według zasad przyjętych na początku rozliczania inwestycji w nieruchomość.

Czytaj więcej

Wydatki na wynajmowaną nieruchomość nie przepadną