Aby skorzystać z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów trzeba spełnić ściśle określone warunki.

Mówi o tym niedawna interpretacja podatkowa (numer: 0115-KDIT1.4011. 126.2022.2.MN), o którą wystąpiła spółka z branży IT, tworząca technologicznie nowe rozwiązania w zakresie programów komputerowych. Jej pracownicy identyfikują potrzeby odbiorcy, analizują wstępnie rozwiązania programistyczne/informatyczne, projektują rozwiązania, testują, dostarczają i wdrażają oraz utrzymują.

Spółka zapytała, czy te czynności spełniają definicję działalności twórczej w zakresie programów komputerowych. Podkreśliła, że efekty pracy twórczej pracowników stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a pracownicy są twórcami tych utworów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że takie czynności spełniają definicję działalności twórczej. W interpretacji wyjaśnił, że 50-proc. koszty uzyskania z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich mają zastosowanie także do przychodów z tytułu działalności twórczej w zakresie m.in. programów komputerowych i gier komputerowych. Wyjaśnił przy tym, że za „działalność twórczą w zakresie programów komputerowych” można uznać obowiązki pracowników i współpracowników, które:

  • mają charakter twórczy,
  • są podejmowane w celu stworzenia programów komputerowych,
  • w ich efekcie powstają utwory, których prawa są przenoszone.

W tej definicji mieści się „wykonywanie na poszczególnych stanowiskach pracy obowiązków o charakterze twórczym, w efekcie których powstają utwory składające się na powstanie programu komputerowego, związane w sposób nierozerwalny z powstaniem programu komputerowego, do którego prawa są przenoszone na wnioskodawcę”.

Czytaj więcej

Programista może skorzystać z 50-procentowych kosztów