Wspólnik zapłaci niższy podatek

Komplementariusz odliczy od PIT części przypadającego na niego podatku CIT, płaconego przez spółkę komandytową. Jednak nie przy wypłacie zaliczek na poczet zysku.

Publikacja: 06.06.2022 12:54

Wspólnik zapłaci niższy podatek

Foto: Adobe Stock

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 maja 2022 r. (0113-KDIPT2-3.4011.202. 2022.1.IR) w jaki sposób rozlicza się wspólnik spółki komandytowej. Sprawa dotyczyła podatnika PIT, który pełnił w takiej spółce rolę komandytariusza, ale w trakcie roku podatkowego zdecydował się objąć funkcję komplementariusza. W efekcie, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a jednocześnie gwarantuje swoim nazwiskiem wysoki poziom merytoryczny. Jako komplementariusz ma ustawowe prawo do kierowania i reprezentacji spółki.

Dyrektor KIS potwierdził w odpowiedzi na jego pytanie, że jako komplementariusz będzie miał prawo odliczyć od PIT część CIT. Przypomniał, że od 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Konsekwencją tego są dwa poziomy opodatkowania dochodu – na poziomie spółki podatkiem CIT i na poziomie wspólnika podatkiem PIT. Przychód komplementariusza powstaje w momencie jego wypłaty i jest opodatkowany stawką 19 proc., zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Podlega opodatkowaniu w momencie postawienia środków do dyspozycji podatnika.

Czytaj więcej

U komplementariuszy powstanie nadpłata

„Do czasu, kiedy nie będzie obliczony należny podatek od dochodu spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego wypłacany jest zysk (co w praktyce następuje w złożonym przez spółkę zeznaniu CIT-8) zastosowanie odliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6a-6e cytowanej ustawy, nie jest możliwe” – poinformował dyrektor KIS.

W konsekwencji spółka komandytowa musi pobrać zryczałtowany podatek zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT z tytułu zysku, bez stosowania odliczenia. Odliczenia można dokonać po określeniu należnego CIT spółki za rok podatkowy, za który został wypłacony komplementariuszowi zysk, co nastąpi po zakończeniu roku podatkowego.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że należy odróżnić pojęcie „podatek należny za rok podatkowy” od wpłacanych w trakcie roku podatkowego zaliczek na ten podatek. Podatek należny za rok podatkowy jest podatkiem wynikającym z rocznego zeznania podatkowego, którym w przypadku spółek komandytowych jest CIT-8. Natomiast w trakcie roku podatkowego podatnik zobowiązany jest do wpłaty zaliczek, jeśli taki obowiązek powstanie.

To oznacza, że wnioskodawca może dokonać odliczenia. Jednak w przypadku gdy zmiana z komandytariusza na komplementariusza następuje w trakcie roku podatkowego, istnieje możliwość pomniejszenia jedynie przypadającego proporcjonalnie na okres, w którym wspólnik był w roku podatkowym w spółce komplementariuszem.

„Komplementariusz ma prawo do obniżenia zryczałtowanego podatku o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany, ale jedynie przypadającego proporcjonalnie na okres, w którym dany wspólnik był w spółce komplementariuszem. Pomniejszenie nie dotyczy więc tej części podatku spółki komandytowej, która przypada za okres, gdy wnioskodawca posiadał status komandytariusza” – orzekł dyrektor KIS.

Podstawa prawna:

- art. 30a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 maja 2022 r. (0113-KDIPT2-3.4011.202. 2022.1.IR) w jaki sposób rozlicza się wspólnik spółki komandytowej. Sprawa dotyczyła podatnika PIT, który pełnił w takiej spółce rolę komandytariusza, ale w trakcie roku podatkowego zdecydował się objąć funkcję komplementariusza. W efekcie, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a jednocześnie gwarantuje swoim nazwiskiem wysoki poziom merytoryczny. Jako komplementariusz ma ustawowe prawo do kierowania i reprezentacji spółki.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
PIT & CIT & VAT
Kompensata składki zdrowotnej a prawo do ulgi - co na to fiskus
PIT & CIT & VAT
Czy sponsoring koni wyścigowych opłaca się podatkowo
PIT & CIT & VAT
Skarbówka wyrozumiała dla firm, którym wojna i epidemia pokrzyżowały plany
PIT & CIT & VAT
Czy można wycofać nieruchomości z firmy a najem opodatkować ryczałtem
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
PIT & CIT & VAT
Mieszkania dla pracowników spoza UE w kosztach firmy? Fiskus jest na tak
PIT & CIT & VAT
Dlaczego dla fiskusa wspieranie Ukraińców jest gorsze niż inwestycje w ekologię