Sąd: Podatek liniowy można „odziedziczyć” po zmarłym wspólniku

Spadkobierca nabywa po spadkodawcy prawo do opodatkowania dochodów z działalności z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej 19-proc. PIT.

Publikacja: 08.06.2022 15:18

Sąd: Podatek liniowy można „odziedziczyć” po zmarłym wspólniku

Foto: Adobe Stock

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił podatniczce prawa do liniowej stawki PIT.

Z wniosku o interpretację wynikało, że w lipcu 2018 r. kobieta z siostrą przyjęły przed notariuszem spadek po ojcu, co zostało potwierdzone w akcie poświadczenia dziedziczenia. Dział spadku nie został przeprowadzony. Zmarły był wspólnikiem spółki komandytowej i w skład spadku weszły jego prawa oraz obowiązki w tej spółce.

Czytaj więcej

Czy spadkobiercy wspólnika mają prawo do podatku liniowego

Spadkobierczyni wskazała dalej, że ojciec w styczniu 2017 r. złożył skutecznie oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym według stawki 19 proc. Dlatego ona sama w sierpniu 2018 r. złożyła do fiskusa pismo, w którym oświadczyła, że z dniem otwarcia spadku przejmuje prawo spadkodawcy do opodatkowania liniowym PIT dochodów związanych z udziałem w spółce i dokonuje wyboru tego sposobu opodatkowania.

Jednocześnie oświadczyła, że będzie kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym ojcu związaną z uczestnictwem w spółce.

Od fiskusa chciała potwierdzenia, że w opisanej sytuacji jako spadkobierca skutecznie nabyła ona prawo do opodatkowania 19-proc. PIT.

Fiskus tego jednak nie potwierdził. Przypomniał, że warunkiem koniecznym dla opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym jest złożenie przez podatnika oświadczenia o jego wyborze. W sytuacji rozpoczęcia prowadzenia jej w trakcie roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Urzędnicy zauważyli, że kobieta nie złożyła w terminie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. A w ich ocenie powinno ono być złożone nie później niż w dniu przystąpienia do spółki.

Fiskus zaznaczył tylko, że podatniczka ma prawo dokonać zmiany sposobu opodatkowania w kolejnych latach.

Spadkobierczyni zaskarżyła interpretację i wygrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że wybór sposobu opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym jest prawem, które podlega sukcesji.

Ostatecznie to stanowisko potwierdził NSA. Nie podzielił tylko poglądu WSA co do niemajątkowego charakteru uprawnienia do kontynuowania działalności i opodatkowania na zasadach liniowego PIT.

Jak tłumaczył bowiem sędzia NSA Stefan Babiarz, jest to uprawnienie o charakterze stricte majątkowym. A wynika wprost z tego, że wybór wpływa bezpośrednio na sytuację ekonomiczną tego, który go dokonał. Za niedopuszczalną NSA uznał tezę lansowaną przez fiskusa, że sporne uprawnienie ma charakter osobisty, bo nie dopatrzył się żadnych przymiotów osobistych spadkodawcy, od których miałby zależeć wybór opodatkowania liniowym PIT.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 2579/19

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił podatniczce prawa do liniowej stawki PIT.

Z wniosku o interpretację wynikało, że w lipcu 2018 r. kobieta z siostrą przyjęły przed notariuszem spadek po ojcu, co zostało potwierdzone w akcie poświadczenia dziedziczenia. Dział spadku nie został przeprowadzony. Zmarły był wspólnikiem spółki komandytowej i w skład spadku weszły jego prawa oraz obowiązki w tej spółce.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Mieszkania dla podwykonawców w Niemczech dają koszty polskiej firmie
PIT & CIT & VAT
Firmy muszą zainwestować, aby spełnić nowe wymogi BHP. Co z kosztami?
PIT & CIT & VAT
Pożar na Marywilskiej. Straty w kosztach firm, ale muszą spełnić warunki
PIT & CIT & VAT
NSA wydał ważny wyrok dla ryczałtowców. Chodzi o stawkę podatku i żądanie PKWiU
PIT & CIT & VAT
Przedsiębiorca na walce ze stresem skorzysta też podatkowo
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?