Rząd chce zmienić skomplikowaną metodologię wyliczania podatku minimalnego. Zaproponowano m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych. Rozszerzono też katalog wyłączeń. Podatku minimalnego nie zapłacą: spółki komunalne, mali podatnicy (o przychodach do 2 mln euro), podmioty osiągające większość przychodów ze świadczenia usług ochrony zdrowia, podmioty postawione w stan upadłości lub likwidacji oraz firmy, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2 proc.

Co więcej, wprowadzona ma być alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania. Podatnik wybierze, czy będzie to 4 proc. przychodów czy 2 proc. przychodów plus koszty pasywne. W obu przypadkach zapłaci stawkę 10 proc.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało też uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, które mają wejść w życie w 2023 r. i ograniczyć odliczenie niektórych wydatków. Powodem jest niepewna sytuacja gospodarcza oraz szeroki charakter przesłanek uznania kosztów za ukrytą dywidendę. Resort przyznaje, że możliwe są sytuacje, w których sankcjami objęte byłyby określone transakcje uzasadnione gospodarczo, których głównym celem nie jest de facto transfer nadwyżek finansowych do podmiotów powiązanych - pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Monika Pogroszewska.

Zmiany w ustawie o CIT mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 r.

Czytaj więcej

Rząd chce poprawić ustawę o CIT