Taką interpretację od fiskusa otrzymała spółka, która ponosi wydatki na wsparcie Ukrainy i uchodźców z tego kraju. Są to m.in. wydatki na wynajem mieszkań dla uchodźców wojennych, kosztów ich zakwaterowania, kosztów transportu uchodźców i artykułów pomocowych. Kupuje też środki rzeczowe, taki jak: artykuły kosmetyczne i higieniczne, leki, śpiwory, koce i odzież oraz żywność. Pomoc rzeczowa jest przekazywana bezpośrednio uchodźcom z Ukrainy lub na rzecz organizacji charytatywnych, które dysponują nimi zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr interpretacji 0111-KDIB1-1.4010.117.2022.2.BK) stwierdził, że wydatki te nie mają związku z przychodami spółki. Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z tzw. specustawą z 12 marca 2022 r., przedsiębiorcy mogą odliczyć koszty wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw przekazanych od 24 lutego 2022 r. końca 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Ustawa wskazuje, że pomoc powinna trafić do określonych podmiotów, np. organizacji pożytku publicznego czy wykonujących działalność leczniczą.

- Przepis dopuszcza czasowo odliczenie wydatków na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na Ukrainie do kosztów podatkowych, jednakże wydatek taki musi zostać poniesiony na rzecz wymienionych w tym przepisie podmiotów/organizacji i musi bezwzględnie stanowić darowiznę na rzecz tych podmiotów, których to warunków wskazana przez państwa pomoc nie spełnia – wskazał dyrektor KIS.

Czytaj więcej

Trudno odliczyć wydatki na pomoc Ukraińcom