Wśród pozytywnych dla podatników zmian można wskazać m.in.:

  • koniec z instrumentalnym wszczynaniem postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  • po dokonaniu wpisu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego termin przedawnienia ma być przerywany i będzie biegł na nowo;
  • zniesienie obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty wynikającej ze skorygowanego zeznania;
  • wprowadzenie postępowania uproszczonego, właściwego dla spraw, w których zobowiązanie podatkowe nie przekracza 5 tys. zł (ma być wszczynane na wniosek podatnika i trwać maksymalnie 14 dni);
  • nowa ulga w spłacie zobowiązań – umorzenie podatku jeszcze przed terminem jego płatności.

Czytaj więcej

Fiskus otrzyma groźną broń do ścigania podatników. Dłuższa blokada rachunków

Są też niekorzystne zmiany, wśród nich m.in.:

  • fiskus zablokuje nie tylko konta firmowe, ale też oszczędnościowe, będące własnością przedsiębiorców (blokada potrwa 96 godzin, obecnie 72 godziny;
  • skarbówka będzie mogła zażądać od banku, aby wstrzymał budzące podejrzenia przelewy;
  • przedsiębiorca, który nieprawidłowo stosował wyższą stawkę podatku, nie odzyska nadpłaty, jeśli skarbówka uzna, że nie poniósł uszczerbku majątkowego;
  • zwiększenie kary porządkowej: teraz maksymalna kara to 3 tys. zł., po zmianie ma wynosić 10 535 zł;
  • zaostrzenie przepisów o odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej, także będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej.

Większość zmian ma obowiązywać od 1 czerwca 2023 r. Wyjątki to np. przepisy o blokadzie rachunków. One mają wejść w życie w 2024 r.