Inwestycja w zabytek to podwójna korzyść w podatkach dla firmy

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na zabytki (tzw. pałacyk plus) niezależnie od tego, czy zalicza wydatki na zabytkową nieruchomość do kosztów podatkowych.

Publikacja: 28.07.2022 14:50

Inwestycja w zabytek to podwójna korzyść w podatkach dla firmy

Foto: Adobe Stock

Potwierdza to interpretacja nr 0115-KDIT3.4011. 368.2022.1.AW. Wystąpiła o nią wspólniczka spółki jawnej działającej w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami, która dodatkowo prowadzi własną jednoosobową działalność. Jest właścicielką zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków. Posiada ważne pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich. W 2022 r. poniosła szereg wydatków, które stanowią również jej koszty uzyskania przychodów. Wnioskodawczyni planuje w 2022 r. wnieść aportem nieruchomość do majątku spółki jawnej, która będzie kontynuować prace na terenie zabytku. Wydatki te będą stanowić dla spółki jawnej jej koszty uzyskania przychodu, niebędące odpisem amortyzacyjnym. Koszt ten zostanie rozliczony przez wnioskodawczynię proporcjonalnie do jej udziału w zysku.

Fiskus zgodził się, że ma prawo do ulgi na zabytki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że "podmiot, który poniesie wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym, może odliczyć 50 proc. tych wydatków od podstawy opodatkowania, z tytułu ulgi na zabytki, niezależnie od tego czy i w jaki sposób rozliczył te wydatki w kosztach uzyskania przychodów".

Dyrektor KIS zgodził się też, że mimo iż przepisy nie stanowią o tym wprost, to wydatki na zakup materiałów budowlanych powinny zostać uznane za podlegające uldze. Materiały budowlane są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytku. Ich koszt niejednokrotnie przewyższa zaś koszt wykonanej usługi.

Czytaj więcej

Inwestujący w zabytki mogą sporo zaoszczędzić

Przypomnijmy, iż ulga na zabytki jest skierowana do podatników PIT, którzy płacą podatek według skali podatkowej (12 i 32 proc.), podatek liniowy 19 proc. lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

By z niej skorzystać, trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem zabytków nieruchomych. Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50 proc. kwoty wydatków poniesionych na:

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,

- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.

Podatnik nie skorzysta z ulgi m.in. w sytuacji, gdy:

- poniesione wydatki wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- zostały mu w jakikolwiek sposób zwrócone.

By udokumentować wydatki, trzeba posiadać fakturę wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od podatku.

Potwierdza to interpretacja nr 0115-KDIT3.4011. 368.2022.1.AW. Wystąpiła o nią wspólniczka spółki jawnej działającej w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami, która dodatkowo prowadzi własną jednoosobową działalność. Jest właścicielką zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków. Posiada ważne pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich. W 2022 r. poniosła szereg wydatków, które stanowią również jej koszty uzyskania przychodów. Wnioskodawczyni planuje w 2022 r. wnieść aportem nieruchomość do majątku spółki jawnej, która będzie kontynuować prace na terenie zabytku. Wydatki te będą stanowić dla spółki jawnej jej koszty uzyskania przychodu, niebędące odpisem amortyzacyjnym. Koszt ten zostanie rozliczony przez wnioskodawczynię proporcjonalnie do jej udziału w zysku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Są nowe informacje w sprawie reformy składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
PIT & CIT & VAT
Kasowy PIT będzie oznaczać nowe obowiązki dla firm
PIT & CIT & VAT
Ważna interpretacja skarbówki. Chodzi o Polski Ład i odliczenie składki zdrowotnej
PIT & CIT & VAT
Wynajęty pokój w kosztach firmy? Skarbówka odpowiedziała
PIT & CIT & VAT
Ulga na darowizny kościelne dla liniowców? Ekspert: Zaryzykować i skorzystać