Chodzi o art. 15e ustawy o CIT, który od 2018 r. ograniczał rozliczanie w podatkowych kosztach wydatków na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych.

– Roczny limit wynosił 3 mln zł powiększone o 5 proc. wartości wskaźnika tzw. podatkowej EBIDTY (zysk operacyjny) spółki – mówi "Rzeczpospolitej" Bartosz Sankiewicz, doradca podatkowy, partner w NGL Tax.

Na cenzurowanym były m.in. usługi doradcze, zarządzania i kontroli, badania rynku, reklamowe, przetwarzania danych. Oraz „świadczenia o podobnym charakterze”.

Polski Ład zniósł ograniczenie. Artykuł 15e ustawy o CIT od 1 stycznia 2022 r. już nie obowiązuje. Spółki odetchnęły i zaczęły się zastanawiać, czy można odzyskać nieodliczone w poprzednich latach koszty. Nadzieję pokładają w art. 15e ust. 9 ustawy o CIT, który stanowił, że wyłączone z kosztów wydatki można odliczyć w pięciu kolejnych latach. A także w przepisie przejściowym do Polskiego Ładu (art. 60 ust. 1), który gwarantuje zachowanie tego prawa.

Interpretacje skarbówki pokazują jednak, że odzyskanie wszystkich kosztów wcale nie będzie łatwe. – Przepis przejściowy Polskiego Ładu odwołuje się do art. 15e ust. 9 ustawy o CIT. Ten stanowił, że nadwyżkę kosztów odliczamy „w ramach obowiązujących w danym roku limitów”. W 2022 r. limit już nie obowiązuje. Ze stanowiska skarbówki wynika jednak, że firmy muszą go stosować. I wiele z nich nie odzyska części nieodliczonych kosztów z poprzednich lat – podsumowuje Bartosz Sankiewicz.

Czytaj więcej

Fiskus nie pozwala odzyskać kosztów doradztwa i reklamy