Jak przejść na estoński CIT w trakcie roku podatkowego

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację poselską, jak przejść na ryczałt od dochodów spółek w trakcie roku podatkowego i którym dokładnie momencie zawiadomić fiskusa.

Publikacja: 01.09.2022 10:41

Jak przejść na estoński CIT w trakcie roku podatkowego

Foto: Adobe Stock

Wiceminister Piotr Patkowski przypomniał, że zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy CIT podatnik, który chce wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek w trakcie roku podatkowego jest obowiązany zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz otworzyć księgi rachunkowe na pierwszy dzień opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W takim przypadku zawiadomienie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, tj. ZAW-RD, podatnik składa na zasadach oraz w terminie określonym w tym przepisie, czyli do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek. W konsekwencji art. 8 ust. 6a ustawy CIT stanowi, że miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem jest ostatnim miesiącem roku podatkowego, w którym podatnik był opodatkowany na zasadach standardowych.

Dalej wiceszef MF wskazał, że w myśl art. 28f ust. 1 ustawy CIT podatnik wybiera opodatkowanie ryczałtem na okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, które obowiązany jest wskazać w zawiadomieniu ZAW-RD. - Okres opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek wskazany w zawiadomieniu ZAW-RD jest okresem minimalnym. Może on ulec wydłużeniu m.in. na skutek zmiany roku obrotowego w trakcie okresu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, który został wskazany w zawiadomieniu ZAW-RD, lecz nie może on ulec skróceniu. Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, rokiem obrotowym jest okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, a w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy - wyjaśnił Piotr Patkowski.

Wiceminister podkreślił, że aby podatnik mógł skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek, musi również spełnić warunek dotyczący minimalnego poziomu zatrudnienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy CIT. Przepisy w tym zakresie przewidują, że podatnik inny niż podatnik rozpoczynający działalność lub posiadający status małego podatnika musi:

1) zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby fizyczne niebędące jego wspólnikami przez okres co najmniej 300 dni, jeśli rok podatkowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym lub przez 82% dni roku podatkowego, jeśli rok podatkowy podatnika nie jest rokiem kalendarzowym, albo

2) ponosić miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz co najmniej 3 osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, które nie są jego wspólnikami, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatnik jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek PIT oraz składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podatnik jest obowiązany spełniać jeden z powyższych warunków w każdym roku podatkowym, w którym podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.

Czytaj więcej

Jakie trzeba zrobić porządki w księgowości przed zmianą na ryczałt

Wiceminister Piotr Patkowski przypomniał, że zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy CIT podatnik, który chce wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek w trakcie roku podatkowego jest obowiązany zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz otworzyć księgi rachunkowe na pierwszy dzień opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W takim przypadku zawiadomienie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, tj. ZAW-RD, podatnik składa na zasadach oraz w terminie określonym w tym przepisie, czyli do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek. W konsekwencji art. 8 ust. 6a ustawy CIT stanowi, że miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem jest ostatnim miesiącem roku podatkowego, w którym podatnik był opodatkowany na zasadach standardowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Mieszkania dla podwykonawców w Niemczech dają koszty polskiej firmie
PIT & CIT & VAT
Firmy muszą zainwestować, aby spełnić nowe wymogi BHP. Co z kosztami?
PIT & CIT & VAT
Pożar na Marywilskiej. Straty w kosztach firm, ale muszą spełnić warunki
PIT & CIT & VAT
NSA wydał ważny wyrok dla ryczałtowców. Chodzi o stawkę podatku i żądanie PKWiU
PIT & CIT & VAT
Przedsiębiorca na walce ze stresem skorzysta też podatkowo