Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2022 r. (0113-KDIPT2-1.4011. 144.2022.5.KO).

Wystąpiła o nią kobieta prowadząca restaurację z własnym piwem. Linię browarniczą dzierżawi od swojego męża. Wcześniej małżonek nabył ją do swojej firmy. Linia jest w jego przedsiębiorstwie środkiem trwałym, od którego dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Czy w takiej sytuacji wydatki na dzierżawę można zaliczyć do podatkowych kosztów?

Zdaniem fiskusa nie. Zadecydowało to, że linia browarnicza jest częścią wspólnego majątku małżonków. Skarbówka podkreśliła, że zawieranie z małżonkiem umowy dzierżawy składników stanowiących współwłasność majątkową jest prawnie nieskuteczne. Nie rodzi więc skutków prawnych.

Jak wyjaśniono, jeśli małżonkowie prowadzą odrębne firmy, to każdy z nich ma prawo wykorzystywać wspólny majątek bez potrzeby sporządzania umowy najmu czy dzierżawy. Współwłasność daje bowiem prawo do korzystania z rzeczy na równych zasadach.

Skarbówka powołała się na art. 23 ust. 1 pkt 61 ustawy o PIT. Przepis ten wyłącza z kosztów wydatki wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Oznacza to, że jedynie ważna czynność prawna może stanowić podstawę prawną rozliczenia kosztów uzyskania przychodu.

- Zawartą między małżonkami umowę dzierżawy linii browarniczej stanowiącej ich współwłasność, uznać należy za nierodzącą skutków prawnych. W konsekwencji, wydatki poniesione z tytułu dzierżawy nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej – napisano w interpretacji.

Czytaj więcej

Fiskus nie zgadza się na koszty w małżeństwie