O interpretację wystąpiła spółka, która organizuje konkursy zarówno dla pracowników, jak też potencjalnych klientów. Celem jest promocja firmy, a w przypadku pracowników zwiększenie ich motywacji. Spółka uznała, że wartość nagród powinna podlegać opodatkowaniu - jako przychód z innych źródeł - 10 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, niezależnie od tego, kto bierze udział w zawodach.

Tego stanowiska nie podzielił jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT jako przychód z etatu może być kwalifikowane nie tylko wynagrodzenie określone w umowie o pracę, ale również inne rodzaje przysporzeń otrzymane od pracodawcy, takie jak: premie, nagrody, i nieodpłatne świadczenia.

- Wartość nagrody wydanej pracownikowi w ramach konkursu dla pracowników, niezależnie od tego czy przedmiot rywalizacji konkursowej ma związek z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę, czy też przedmiot rywalizacji nie ma związku z obowiązkami służbowymi, należy doliczyć do jego pozostałych przychodów i opodatkować na zasadach właściwych dla przychodów ze stosunku pracy - wskazał Dyrektor KIS w interpretacji nr 0112-KDIL2-1.4011.558.2022.1.KF.

To oznacza, że pracownik zapłaci podatek według stawek 12 i 32 proc. Pracodawca jako płatnik musi pobrać i odprowadzić zaliczki na PIT. Nie można zastosować zryczałtowanej stawki 10 proc.

Czytaj więcej

Pracodawca nie przekaże nagrody z niższym podatkiem