Fiskus akceptuje taką konstrukcję o czym świadczą interpretacje podatkowe nr 0113-KDIPT2-1.4011.305. 2022.2.MGR oraz 0115-KDIT1.4011. 174.2022.2.MR.

Z pytaniem do skarbówki wystąpiło dwóch lekarzy, którzy prowadzą biznes w spółce jawnej. Od dochodów płacą liniowy PIT. Wspólnicy założyli też własne, jednoosobowe firmy. Wykonują usługi medyczne dla spółki polegające na specjalistycznej opiece lekarskiej nad jej klientami. Wystawiają spółce faktury, które są zaliczane do podatkowych kosztów. Przychody z jednoosobowych biznesów rozliczają ryczałtem.

Fiskus potwierdził, że mając dochody ze spółki opodatkowane liniowym PIT, lekarze mogą jednocześnie rozliczać się w swoich firmach ryczałtem. Co więcej, kwoty z faktur za usługi lekarskie można zaliczać do podatkowych kosztów wszystkich wspólników spółki jawnej. - Oznacza to, że wspólnik rozliczy w swoich kosztach (proporcjonalnie do udziałów) usługi, które sam wykonuje - pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Przemysław Wojtasik. 

W interpretacji wyjaśniono, że przepisy ustawy o PIT nie przewidują ograniczenia co do możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w których ta sama osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność świadczy usługi na rzecz spółki jawnej, w której jest również wspólnikiem. Sam fakt, że wspólnikiem spółki jawnej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz spółki, nie stanowi przeszkody do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wspólników wydatków na nabycie usług od jednego z nich, świadczonych w prowadzonej odrębnie indywidualnej działalności.

Czytaj więcej

Podział biznesu sposobem na podatkowe korzyści