NSA przesądził ważną kwestię dla firm, które organizują imprezy integracyjne

Wydatki na imprezy integracyjne dla osób współpracujących z firmą na podstawie tzw. umów B2B mają charakter reprezentacyjny i nie mogą być kosztem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Publikacja: 20.10.2022 10:53

NSA przesądził ważną kwestię dla firm, które organizują imprezy integracyjne

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła spółki z branży informatycznej, która prowadzi działalność zarówno przy wykorzystaniu pracy pracowników na etatach, jak i współpracowników na umowach o współpracy B2B.

Firma tłumaczyła, że w związku z działalnością i strategią zarządzania personelem, będzie organizować spotkania integracyjne. Ma to służyć integracji wszystkich, bo jak wskazała spółka organizuje pracę w zespołach mieszanych tj. pracownicy ze współpracownikami, a do tego oddziały są rozsiane po całej Polsce.

Spółka była przekonana, że wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych m.in. poniesione ze środków obrotowych na noclegi, wyżywienie, atrakcje, dojazdy czy ubezpieczenie, mogą być jej kosztem podatkowym.

Fiskus co do zasady potwierdził jej stanowisko, ale tylko w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. W przypadku imprez dla osób, które nie są w niej zatrudnione, a jedynie świadczą na jej rzecz usługi w ramach firmy tj. na umowach B2B, zdaniem urzędników wydatki nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe. Z nimi spółkę łączą bowiem jedynie powiązania biznesowe jako równorzędnych partnerów. W konsekwencji nie można uznać, że spotkania o charakterze integracyjnym wpływają na zwiększenie przychodów spółki, bądź zabezpieczenie ich źródła.

Fiskus doszedł do wniosku, że w tym przypadku wydatki noszą znamiona reprezentacji, bo mają kreować pozytywny wizerunek firmy w oczach kontrahentów i partnerów biznesowych, uwypuklić jej zasobność i profesjonalizm. W konsekwencji są to wydatki na reprezentację, które są z kosztów wyłączone.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 572/22). Ten nie zanegował samych korzyści płynących z imprez i spotkań integracyjnych pomiędzy pracownikami oraz współpracownikami. Tworzenie zespołów mieszanych na pewno bowiem sprzyja poprawie współpracy i realizacji zadań. Jednak zdaniem sądu inną kwestią jest prawnopodatkowa kwalifikacja spornych wydatków. A te można zaliczyć do wydatków reprezentacyjnych. W tym przypadku chodzi bowiem o umowy B2B, a więc o osoby, które nie są pracownikami finansującego spotkania integracyjne. I zdaniem sądu fiskus słusznie wskazuje na odrębności pomiędzy finansującym a korzystającym. Są to inne osoby, związane umową cywilnoprawną, która zakłada różnorzędność.

Wyrok jest prawomocny.

Czytaj więcej

Integracja ze współpracownikiem w firmie bez korzyści
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty