O pierwszą z interpretacji wystąpił przedsiębiorca, zajmujący się nadzorem budowlanym instalacji sanitarnych. Pełni funkcję inspektora na dwóch budowach. Bezpośrednio uczestniczy w odbiorach instalacji, bierze też udział w kilkunastoosobowych naradach koordynacyjnych, gdzie dokładnie omawiane są różne problemy występujące podczas wznoszenia obiektów budowlanych.

We wniosku podkreślił, że wykonywane przez niego zajęcia wymagają dobrego słuchu. Praca na budowie jest niebezpieczna, a przepisy bhp nakazują stosowanie różnych sygnałów ostrzegawczych, także dźwiękowych. Dobry słuch przydaje się też na naradach. Trzeba bowiem zrozumieć przedstawiane przez wykonawców oraz inwestora problemy. Niestety, przedsiębiorca ma wady słuchu w obu uszach, które na dodatek się pogłębiają. Wobec tego musi zainwestować w aparaty słuchowe. Czy może je rozliczyć w podatkowych kosztach firmy?

Fiskus uznał, że zakup aparatów pomoże inspektorowi w prawidłowym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Dlatego może zaliczyć wydatki do podatkowych kosztów (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT3.4011.685.2022.1.AD).

Podobnie było w sprawie przedsiębiorcy wykonującego usługi brukarskie, który również ma problemy ze słuchem i musiał kupić aparat. Podkreślał, że jest mu niezbędny w działalności. Ze względu na wykorzystywany sprzęt budowlany (wibratory, ubijarki, szlifierki, koparki, walce) jego praca odbywa się w dużym hałasie. Na placu budowy musi ustalać różne rzeczy z klientami, dostawcami, architektami czy inżynierami. I bardzo istotne jest, aby wszystkie przekazywane informacje były zrozumiałe i nie dochodziło do nieporozumień.

W tym przypadku skarbówka również zgodziła się, że wydatek na zakup aparatu słuchowego można zaliczyć do podatkowych kosztów firmy (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL2-2.4011.609.2022. 1.MM).

Czytaj więcej

Fiskus: przedsiębiorca na budowie musi mieć dobry słuch