Kanwą wyroku była interpretacja podatkowa, o którą wystąpiła spółka należąca do grupy. Jej działalność koncentruje się na produkcji i sprzedaży napojów m.in. do państw Unii Europejskiej oraz spoza niej. Spółka wyjaśniła, że w grupie wprowadzany jest system zarządzania walutami, który ma usprawnić ich przepływ oraz ograniczyć koszty pozyskiwania.

Spółka będzie zarządzała procesem wymiany walut dla pozostałych uczestników, chciała się więc upewnić, czy to nie wpłynie na jej rozliczenie VAT. Sama była jednak przekonana, że wymiany walut będą transakcjami pomocniczymi w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT i w związku z tym nie powinny być uwzględniane przy kalkulacji tzw. proporcji sprzedaży z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Podatniczka podkreślała bowiem, że transakcje te nie rozszerzą jej zasadniczej działalności. Będą sporadyczne, a zysk z nich będzie miał niewielki udział w obrocie.

Fiskus uznał jednak, że czynności wymiany walut spółkom z grupy są wpisane w zasadniczą działalność spółki. Nie są poboczne, noszą cechy powtarzalności. Jest to działalność planowana, a nie przypadkowa, i występuje na podstawie ciągłej współpracy. W konsekwencji sporna wymiana walut nie stanowi czynności o charakterze pomocniczym.

Firma zaskarżyła interpretację i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który nie miał wątpliwości, że czynności skarżącej związane z wymianą walut dla spółek należących do grupy i z nią powiązanych stanowią usługi pomocnicze. Nie wchodzą bowiem do zasadniczej działalności, nie są konieczne do jej prowadzenia, ani jej nie uzupełniają. W ocenie sądu sporna aktywność ulokowana jest na marginesie prowadzonej działalności.

Do takich samych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 551/19). Zgodził się, że sporna działalność spełnia przesłanki uznania jej za pomocniczą.

Czytaj więcej

NSA: Sporadyczne przewalutowanie w firmie bez wpływu na VAT