Problem pojawił się w związku z przepisami Polskiego Ładu, które od 2023 roku zakazują amortyzacji mieszkań i domów. Wydatków na nabycie nieruchomości mieszkalnej nie będzie można więc w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Czy dotyczy to też zapłaconego przy jej zakupie podatku od czynności cywilnoprawnych?

O to zapytał skarbówkę przedsiębiorca zajmujący się doradztwem gospodarczym i obsługą księgową. Na potrzeby firmy chce kupić na rynku wtórnym mieszkanie. Zamierza je wynajmować i rozliczać zyski w biznesie.

Przy zakupie lokalu przedsiębiorca zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych. Wynosi 2 proc. wartości nieruchomości. Jak go rozliczyć? Czy można go zaliczyć bezpośrednio do kosztów działalności?

Skarbówka w interpretacji nr 0115-KDIT3. 4011.595.2022.3.AWO przypomniała, że wartością początkową środka trwałego, która stanowi podstawę amortyzacji, jest cena jego nabycia. Zalicza się do niej nie tylko kwotę należną zbywcy, ale także inne wydatki związane z zakupem naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania. Artykuł 22g ust. 3 ustawy o PIT wymienia przykłady takich wydatków, są tam m.in. „opłaty notarialne, skarbowe i inne”.

Jak wyjaśniono, takie opłaty są z reguły naliczane przy samej transakcji zakupu. A zatem przed przekazaniem składnika majątku do używania. Stanowią więc element jego wartości początkowej.

Tak też będzie z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zostanie zapłacony w dacie zawarcia aktu notarialnego, zwiększy więc wartość początkową mieszkania. Nie można go zaliczyć bezpośrednio do kosztów PIT. I nie będzie można go też rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne. Mieszkania nabytego w 2022 r. nie da się już bowiem zamortyzować.

Czytaj więcej

Przez Polski Ład pojawił się problem z PCC od zakupu mieszkania