Fiskus omówił warunki zwolnienia z VAT w przypadku usług medycznych w interpretacji nr 0114-KDIP4-2.4012.430.2022.1.WH.

Wystąpiła o nią spółka świadcząca usługi w zakresie profilaktyki i poprawy zdrowia. Są to masaż medyczny, biorezonans, moksoterapia, świecowanie uszu, terapia próżniowa. We wniosku o interpretację zapewniła, że służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Informuje, że nie jest podmiotem leczniczym, o którym mówi ustawa o działalności leczniczej. Podkreśliła jednak, że masaże i terapie są wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W interpretacji przypomniano, że zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT, uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, powinny to być usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Zdaniem skarbówki oznacza to, że ze zwolnienia mogą korzystać tylko te czynności, które mają cel diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy). Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie pewnych porad, to zwolnienia nie będzie.

Po drugie usługi musi świadczyć określony podmiot, m.in. osoba wykonująca zawód medyczny, czyli osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

W przypadku spółki, która wystąpiła o interpretację, skarbówka uznała, że spełnia ona oba wymogi.

Czytaj więcej

Masaż i świecowanie uszu zwolnione z podatku