Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 347/22) dotyczy podatnika, który prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych zarówno na własne nazwisko, jak też w formie spółki cywilnej z ojcem.

Przez lata dokonywał księgowań dokumentów zarówno spółki, jak i wystawianych na własne nazwisko, w jednych urządzeniach księgowych. Sam doszedł jednak do wniosku, że było to błędem i wymaga sprostowania. Dlatego przystąpił do korygowania zapisów księgowych i w związku z tym do składania skorygowanych zeznań i deklaracji podatkowych. Dodatkowo wyszło na jaw, że część faktur została wystawiona na inną firmę.

Podatnik chciał potwierdzenia, że faktury wystawione błędnie na inną firmę niż w rzeczywistości mogą zostać skorygowane notą korygującą przez zmianę nabywcy czyli jej odbiorcy.

Fiskus się na to nie zgodził. Wskazał, iż w takich okolicznościach skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu nabywcy powinno nastąpić – zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT – poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone.

Również WSA uznał, że podatnik nie mógł skorzystać z noty korygującej. Jak wyjaśnił, możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek w elementach danych nabywcy, czyli np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi.

W wyroku sąd nie odniósł się do twierdzenia fiskusa, że jedynym sposobem naprawienia pomyłki polegającej na błędnym wskazaniu na fakturze nabywcy, jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Czytaj więcej

Nie można skorygować samego kontrahenta