Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie transakcje podlegające VAT w Polsce. Zarówno dokonywane między przedsiębiorcami, jak i sprzedaż konsumencką oraz na rzecz organów publicznych.

Za fakturę nie uznamy już paragonu z NIP do 450 zł. Od 2025 roku zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to bezpłatna platforma stworzona przez Ministerstwo Finansów. System od 1 stycznia 2022 roku służy do wystawiania i otrzymywania e-faktur drogą elektroniczną.

Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy dla:

- przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT,

- przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT,

- przedsiębiorców zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS posiadających polski identyfikator podatkowy NIP.

Wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF pociągnie za sobą kluczową zmianę – od tego momentu każdy przedsiębiorca działający na terenie Polski będzie musiał korzystać z nowego rodzaju dokumentów – tzw. faktur ustrukturyzowanych (e-faktur).

Czytaj więcej

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur dopiero od stycznia 2024 r.