O interpretację wystąpiła spółka, która zajmuje się tworzeniem programów komputerowych. Zatrudnia pracowników, korzysta też z usług podwykonawców, którzy prowadzą własne biznesy. Jak zaznaczyła, współpracownicy są stałym elementem zespołu. Uczestniczą w realizowanych projektach na podobnych zasadach jak pracownicy.

Spółka zapewnia podwykonawcom specjalistyczne szkolenia, które mają pomóc w zapewnieniu jak najwyższych standardów świadczonych usług. Czy wydatki można zaliczyć do kosztów CIT?

Fiskus w interpretacji potwierdził, że szkolenia mają związek z przychodami spółki. Podnoszą kwalifikacje, wiedzę i kompetencje współpracowników. Mają też wpływ na ich zaangażowanie. Dzięki temu poprawia się jakość świadczonych przez spółkę usług. Dysponowanie wyszkolonym zespołem pozwala bowiem na lepszą realizację zleceń od klientów. Posiadanie kompetentnej załogi jest kluczowe dla sprawnego działania każdego przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

Szkolenia dla współpracowników kosztem spółki