Zgodnie z Polskim Ładem w 2023 r. nie można już amortyzować mieszkań i domów. Nie da się więc rozliczyć poprzez odpisy wydatków na ich nabycie. Koszty można natomiast odzyskać przy sprzedaży nieruchomości.

Jak się okazuje,  zakaz nie dotyczy tzw. mikroapartamentów, czyli lokali do 25 mkw.  – Zgodnie z § 94 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, mieszkanie musi mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 mkw. Z tego wniosek, że mikroapartament nie jest mieszkaniem. I może być amortyzowany – mówi "Rzeczpospolitej" Mateusz Rogulski, associate w zespole podatkowym kancelarii Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński.

Ekspert zauważa przy tym, że uznanie mikroapartamentu za lokal niemieszkalny ma też konsekwencje w innych podatkach. Może spowodować, że przy zakupie nie skorzystamy z obniżonej 8-proc. staw- ki VAT.

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza, że jeśli nieruchomość jest niemieszkalna, to można ją nadal amortyzować. „Podstawowa stawka amortyzacji dla budynków i lokali niemieszkalnych wynosi 2,5 proc. rocznie” – wskazuje KIS. Zaznacza, że przedsiębiorca sam musi dokonać klasyfikacji danego środka trwałego. „W razie trudności w ustaleniu właściwego grupowania składnika majątku podatnik może zwrócić się z wnioskiem o wskazanie symbolu (grupy) środka trwałego oraz wydanie opinii do urzędu statystycznego” – informuje.

Czytaj więcej

Mikroapartamenty poza zakazem amortyzacji nieruchomości