Sprawa dotyczyła lekarza anestezjologa. Ma jednoosobową firmę, która zajmuje się szkoleniami online dla branży medycznej. To internetowa platforma szkoleniowa przygotowująca do Lekarskiego Egzaminu Państwowego, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

We wniosku o interpretację  lekarz-przedsiębiorca chciał potwierdzenia, że ma prawo do zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.

Fiskus potwierdził zwolnienie, ale tylko dla usług na rzecz lekarzy i dentystów w trakcie specjalizacji, a także medyków specjalistów. Przy szkoleniach dla studentów i osób ubiegających się o nostryfikację dyplomu lekarza w Polsce preferencji odmówił. Uznał bowiem m.in., że w tym zakresie trudno uznać je za zaspokajające podstawowe potrzeby ludności, a tym bardziej za wykonywane w interesie publicznym.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. akt: I SA/Sz 504/22). Wbrew stanowisku fiskusa uznał, że kształcenie zawodowe jest co do zasady wykonywane w interesie publicznym i stanowi zaspokajanie potrzeb ludności.

Czytaj więcej

E-kurs dla medyków ważny dla wszystkich. Sąd: jest zwolniony z VAT