Sprawa chciała się upewnić u fiskusa, jak powinna traktować zwrot kosztów zakwaterowania dla pracownika w czasie świadczenia przez nich pracy w innych lokalizacjach niż stałe miejsce zamieszkania. Firma stała na stanowisku, że nie jest to ich przychód ze stosunku pracy, a ona jako pracodawca i płatnik nie ma obowiązku pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na PIT.

Fiskus był jednak innego zdania. Wyjaśnił, że w przypadku oddelegowania przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zrekompensowania zatrudnionemu wydatków, tak jak ma to miejsce w związku z podróżą służbową. Oddelegowania nie można zatem utożsamiać ani z podróżą służbową, ani z pracą mobilną. Dlatego zdaniem urzędników, gdy pracodawca – mimo braku ustawowego obowiązku – zapewni oddelegowanemu pracownikowi bezpłatny nocleg, np. poprzez wynajęcie pokoju hotelowego lub mieszkania, to wartość tego stanowi dla niego przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.

Interpretację fiskusa podzielił najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, a ostatecznie także Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 935/20). W prawomocnym wyroku wskazano, że wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika niebędącego w podróży służbowej – ewentualnie nadwyżki ponad kwotę zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT – pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Czytaj więcej

Darmowy nocleg dla pracownika jest opodatkowany