O zwolnieniach z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych stanowi rozporządzenie ministra finansów. Wynika z niego, że zwolnień (przede wszystkim do 20 tys. zł obrotu rocznie) nie stosuje się do usług mycia i czyszczenia samochodów oraz podobnych (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej).

Pierwotnie ten przepis miał wejść w życie 1 lipca 2022 r. Minister finansów przesunął go najpierw na 1 października 2022 r., a ostatecznie na 1 lutego 2023 roku.

Czytaj więcej

Mycie pojazdów wymaga już wystawienia paragonu