Decyzja o wstecznej zmianie ryczałtu na skalę PIT wiąże się z obowiązkami ponownego przeliczenia podatku i składki zdrowotnej. Jak się okazuje, jest jeszcze jeden obowiązek. Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Przemysław Wotasik, przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS Plus, po zmianie formy rozliczeń będą musieli skorygować podstawę wymiaru składek.

– Prawo do preferencyjnych, niższych składek mają przedsiębiorcy, których ubiegłoroczne przychody nie przekraczają 120 tys. zł. Aby ustalić podstawę wymiaru Małego ZUS Plus, muszą obliczyć dochód z działalności. U ryczałtowców wynosi połowę przychodu. U przedsiębiorców na skali dochód to przychód minus koszty. Sposób liczenia uzależniony jest więc od formy opodatkowania, czyli od tego, czy jesteśmy na ryczałcie czy na skali – wyjaśnia Alicja Borowska-Woźniak, kierownik działu kadr i płac w biurze rachunkowym ASCS-Consulting.

A co jeśli przedsiębiorca obliczy, w terminie do 20 lutego, Mały ZUS Plus w sposób przewidziany dla ryczałtu (bo tak się rozliczał w zeszłym roku), a później (ma czas do 2 maja) zmieni formę opodatkowania na skalę? Musi skorygować podstawę wymiaru preferencyjnych składek. Powinien poprawić deklarację ZUS DRA cz. II, a także deklaracje ZUS DRA za poszczególne miesiące. Należy to zrobić wtedy, gdy złoży zeznanie podatkowe za 2022 r. Dopiero wtedy wiadomo będzie, że przedsiębiorca przeszedł z ryczałtu na skalę – wyjaśnia ZUS.

Czytaj więcej

Zmieniasz formę opodatkowania, skoryguj Mały ZUS Plus