O interpretację wystąpiła prowadząca własny biznes modelka, która występuje w filmach, uczestniczy też w sesjach fotograficznych. Zobowiązują ją do tego zawarte z kontrahentami umowy. Aby należycie wykonać te działania ponosi wydatki na zakup odzieży, obuwia i kosmetyków do charakteryzacji wykorzystywanych podczas kręcenia filmów i zdjęć związanych z zawartymi umowami.

Fiskus nie miał nic przeciwko. Przywołał ogólną definicję kosztów, z której wynika, że można do nich zaliczyć wydatki związane z przychodem, także pośrednio. Urzędnicy wskazali, że skoro celem poniesienia przez wydatków jest możliwość właściwego przygotowania do udziału w zdjęciach do filmów oraz sesjach fotograficznych, a zakupiona odzież, obuwie i kosmetyki do charakteryzacji są niezbędne do prowadzenia działalności z zakresu modelingu, to wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w zakresie, w jakim racjonalnie jest to uzasadnione rozmiarem tej działalności. Jak podkreślono warunkiem jest, że zakupione przedmioty nie mają wyłącznie osobistego charakteru i zostaną właściwie udokumentowane.

W interpretacji podkreślono, że "w profesji modelki pielęgnacja jej wizerunku zewnętrznego jest nie tylko istotna, ale i niezbędna jako ściśle związana z charakterem działalności gospodarczej".

Numer interpretacji zmieniającej: DOP3.8222.833.2020.HTCE

Czytaj więcej

Modelka musi mieć dobre ciuchy i kosmetyki. Fiskus to rozumie