Jak odzyskać podatek, gdy klient nie zapłacił

Przedsiębiorcy muszą płacić podatek od przychodu należnego, nawet wtedy, gdy nie dostali zapłaty od kontrahenta. Co zrobić, żeby ten podatek odzyskać?

Publikacja: 07.04.2023 14:09

Jak odzyskać podatek, gdy klient nie zapłacił

Foto: Adobe Stock

Jednym ze sposobów jest zrobienie księgowego odpisu i uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności. To pozwala rozliczyć podatkowe koszty. O takiej sytuacji mówi interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2023 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.295.2022.1.IN).

Wystąpiła o nią spółka, której kontrahent nie zapłacił za wykonane usługi.

Spółka zarachowała należności po stronie przychodów i wszczęła postępowanie przed sądem. Nakazał on kontrahentowi zapłatę długu. Na podstawie ustawy o rachunkowości spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość należności. Chce go zaliczyć do podatkowych kosztów. Ustawa o CIT na to pozwala, pod warunkiem, że nieściągalność należności została uprawdopodobniona (zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1). Kiedy ten warunek jest spełniony? Na przykład wtedy, gdy wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Skarbówka przypomniała, że koszt uzyskania przychodów można rozliczyć wtedy, gdy:

  • dokonano odpisu aktualizującego wartość należności (w ujęciu rachunkowym),
  • udokumentowano prawdopodobieństwo nieściągalności wierzytelności (nieprzedawnionej, uprzednio zaliczonej do przychodów należnych).

W tym przypadku spółka spełniła te warunki, może więc zaliczyć odpisy do kosztów CIT. W którym momencie? W dacie łącznego spełnienia wymienionych warunków, tj. utworzenia odpisu aktualizacyjnego oraz uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

Jak wyjaśniono w interpretacji: "Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione w różnych latach podatkowych, zaliczenie należności do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe w roku, w którym spełniony zostanie drugi z warunków. Jednakże, gdy nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona wcześniej niż dokonano jej ewidencyjnego odpisania, to odpisaną wierzytelność zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym nastąpił odpis aktualizujący”.

Czytaj więcej

Klient nie zapłacił? Odzyskaj chociaż podatek

Jednym ze sposobów jest zrobienie księgowego odpisu i uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności. To pozwala rozliczyć podatkowe koszty. O takiej sytuacji mówi interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2023 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.295.2022.1.IN).

Wystąpiła o nią spółka, której kontrahent nie zapłacił za wykonane usługi.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
PIT & CIT & VAT
Skarbówka wyrozumiała dla firm, którym wojna i epidemia pokrzyżowały plany
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
PIT & CIT & VAT
Czy można wycofać nieruchomości z firmy a najem opodatkować ryczałtem
PIT & CIT & VAT
Mieszkania dla pracowników spoza UE w kosztach firmy? Fiskus jest na tak
PIT & CIT & VAT
Dlaczego dla fiskusa wspieranie Ukraińców jest gorsze niż inwestycje w ekologię
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
PIT & CIT & VAT
Jak odliczyć VAT z faktur na zakup auta
PIT & CIT & VAT
Okulary w kosztach firmy? Jest korzystna interpretacja dla przedsiębiorcy