Sejm uchwalił SLIM VAT 3 - co się zmieni dla firm

Sejm uchwalił pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców, tzw. SLIM VAT 3. Przyjęte rozwiązania mają uprościć i znacząco przyśpieszyć rozliczenia podatku VAT.

Publikacja: 17.04.2023 11:37

Sejm uchwalił SLIM VAT 3 - co się zmieni dla firm

Foto: Adobe Stock

Wiele firm powinno się ucieszyć z podniesienia limitu obrotów dla małych podatników. Od wielu lat wynosi 1,2 mln euro brutto rocznie, ma być zwiększony do 2 mln euro. Dzięki temu nie tylko najmniejsi przedsiębiorcy, ale także więksi mogą płacić podatek i składać deklaracje co kwartał oraz korzystać z kasowej metody rozliczeń (obowiązek podatkowy, ale też prawo do odliczenia, powstaje dopiero po zapłacie).

Dla firm handlujących z zagranicznymi kontrahentami ważna zmianą jest rezygnacja z wymogu otrzymania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w ciągu trzech miesięcy. Pakiet wprowadza przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej

Rząd przyjął nowy pakiet zmian w VAT. Co zawiera i kiedy wejdzie w życie

W nowych przepisach uregulowano również zasady korygowania faktur wystawionych w walucie obcej. Stosowany będzie kurs z faktury pierwotnej. Inaczej ma być przy fakturach zbiorczych. Firma zastosuje jeden przelicznik do wszystkich korygowanych transakcji. Będzie to kurs średni danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Można też zastosować kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

Kolejna grupa zmian wynika w orzecznictwa TSUE, który wytyka ustawodawcy, że przepisy polskiej ustawy o VAT nie są zgodne z unijną dyrektywą. - Mowa o zmianie zasad wymierzania sankcji VAT oraz przepisów w sprawie rozliczania WNT. Obiecująca dla podatników jest przede wszystkim zmiana zakładająca brak automatyzmu w wymierzaniu sankcji VAT. Założenie indywidualizacji kary oraz możliwość różnicowania wysokości dodatkowego zobowiązania to krok w dobrym kierunku, który przynajmniej w założeniu ma sprzyjać większej sprawiedliwości. Inną kwestią jest, jak organy podatkowe będą z takiej możliwości korzystały w praktyce. Obawiam się, że kary „w górnych widełkach” zagrożenia wciąż będą normą - pisze w swoim komentarzu do projektu ustawy Mateusz Kisiel z firmy doradztwa podatkowego EY Polska.

Opracowanie firmy doradczej EY Polska przedstawia zmiany w ramach SLM VAT 3 w siedmiu obszarach: 

Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym:

 • doprecyzowanie momentu wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w korektach deklaracji - w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem, transakcja wykazywana będzie w dacie powstania obowiązku podatkowego zamiast w dacie dokonania dostawy;
 • wyłączenie obowiązku posiadania faktury dla celów potwierdzenia możliwości odliczenia VAT przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Uproszczenie rozliczania VAT:

 • rezygnacja z konieczności dokonywania korekty rocznej VAT naliczonego, jeżeli ostateczny współczynnik sprzedaży jest niższy i różni się nie więcej niż o 2 punkty procentowe od współczynnika wstępnego (aktualnie korekta jest wymagana jeśli różnica pomiędzy wstępną a ostateczną kalkulacją wynosi choćby 1 punkt procentowy);
 • wzrost progu, który pozwala na przyjęcie proporcji 100%, w przypadku gdy przekracza ona 98% - limit zostanie podniesiony z 500 zł do 10 tys. zł;
 • wprowadzenie sposobu korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik nie korzysta już z procedur wprowadzonych tzw. pakietem e-commerce; oraz doprecyzowanie reguły alokacji dostaw łańcuchowych realizowanych przy użyciu interfejsu elektronicznego;
 • próg sprzedaży dla małego podatnika poniesiony do 2 mln euro rocznie.

Zmiany w zakresie dokumentowania transakcji:

 • uproszczenie i doprecyzowanie kursów walut stosowanych dla faktur korygujących in minus oraz in plus (w tym m.in. możliwość zastosowania jednego kursu waluty obcej dla zbiorczych faktur in minus z dnia poprzedzającego dzień wystawienia korekty; aktualnie należy stosować kurs właściwy dla każdej z transakcji objętej korektą);
 • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych).

Złagodzenie przepisów dot. sankcji VAT:

 • obniżenie stawek preferencyjnych sankcji VAT z 20% do 10% oraz z 15% do 5%;
 • rezygnacja z automatyzmu w stosowaniu sankcji VAT - naczelnik US lub UCS będzie mógł odstąpić od jego ustalenia w określonych przypadkach.

Szerszy zakres zwolnień z VAT:

 • zmiany w zwolnieniach od VAT i cła dla importu towarów dla placówek dyplomatycznych.

Konsolidacja i ujednolicenie w zakresie wydawania wiążących informacji:

 • WIP, WIA i WIT mają być wydawane przez jeden organ - Dyrektora KIS;
 • ujednolicenie i doprecyzowanie sposobu wydawania WIS i WIA, tj. procedur ich wydawania, uchylania czy zmiany

Zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorców:

 • wprowadzenie możliwości dokonywania przelewów z rachunku VAT od członków grupy VAT do przedstawiciela tej grupy, który od 1 lipca 2022 r. (czyli od momentu wejścia w życie możliwości stosowania grupy VAT) będzie odpowiedzialny za regulowanie VAT przez grupę.;
 • rozszerzenie możliwość opłacania z rachunku VAT na inne podatki, np. podatku od sprzedaży detalicznej, podatku tonażowego lub tzw. podatku od małpek;
 • uproszczenie stosowania split payment dla faktoringu poprzez wprowadzenie dodatkowego sposobu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora.

Większość zmian ma wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Czytaj więcej

SLIM VAT 3: nowe uproszczenia dla firm

Wiele firm powinno się ucieszyć z podniesienia limitu obrotów dla małych podatników. Od wielu lat wynosi 1,2 mln euro brutto rocznie, ma być zwiększony do 2 mln euro. Dzięki temu nie tylko najmniejsi przedsiębiorcy, ale także więksi mogą płacić podatek i składać deklaracje co kwartał oraz korzystać z kasowej metody rozliczeń (obowiązek podatkowy, ale też prawo do odliczenia, powstaje dopiero po zapłacie).

Dla firm handlujących z zagranicznymi kontrahentami ważna zmianą jest rezygnacja z wymogu otrzymania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w ciągu trzech miesięcy. Pakiet wprowadza przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Fiskus zmienił zdanie w sprawie zwolnienia z VAT usług dietetycznych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż wynajmowanego mieszkania bez podatku? Co na to skarbówka
PIT & CIT & VAT
Zabezpieczenie leasingowanego auta musi być uzasadnione biznesowo
PIT & CIT & VAT
NSA: bezzwrotna pomoc z rządowego programu nie korzysta ze zwolnienia w CIT
PIT & CIT & VAT
Fiskus: najpierw prawomocne orzeczenie, później rozliczenie straty