W piątek Sejm przegłosował senackie poprawki do nowelizacji zakładającej zmiany m.in. w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawie o obligacjach oraz ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W uchwalonym pakiecie znalazły się istotne podatkowe zmiany do uchwalonej 26 stycznia 2023 r. ustawy o fundacji rodzinnej.

Jak zauważa w swoim artykule na łamach "Rzeczpospolitej" Aleksandra Tarka, część z nich ma charakter uszczelniający i eliminujący możliwości optymalizacyjne, ale są też bonusy podatkowe.

Jedną z istotniejszych modyfikacji będzie objęcie opodatkowaniem podstawową 19-proc. stawką CIT oddania przez fundację rodzinną w odpłatne korzystanie zorganizowanych lub niezorganizowanych składników służących działalności dla fundatora, beneficjenta lub podmiotu z nimi powiązanego, a także objęcie opodatkowaniem CIT całości dochodów fundacji rodzinnej, która nie została zarejestrowana w terminie. Co więcej, fundator czy beneficjent fundacji rodzinnej będzie mógł być wspólnikiem spółki – podatnika estońskiego CIT. A osoby z najbliższej rodziny fundatora będą mogły skorzystać z obniżonej 10 proc. stawki PIT.

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 r.

Czytaj więcej

Sukcesja rodzinnego biznesu z bonusami