– Firmowe mieszkania i domy można sprzedać bez podatku, nawet jeśli były w poprzednich latach rozliczane w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne – mówi "Rzeczpospolitej" Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Jest jeden warunek musi minąć pięć lat od nabycia nieruchomości (licząc od końca roku, w którym nastąpiło).

Potwierdzają to interpretacje skarbówki. O jedną z nich wystąpił przedsiębiorca zarabiający na wynajmie nieruchomości, który sprzedał cztery mieszkania będące środkami trwałymi w jego firmie. Jego zdaniem ich zbycie może wykazać poza firmą. Jak bowiem wskazał, przychodem z działalności gospodarczej są kwoty z odpłatnego zbycia środków trwałych, ale z wyjątkiem transakcji dotyczących budynków i lokali mieszkalnych. Zatem sprzedaż mieszkań nie powoduje powstania przychodu z biznesu, mimo że były ujęte w firmowej ewidencji środków trwałych.

Fiskus się z nim zgodził (interpretacja nr 0115-KDIT3.4011.294.2023.1.AD). Potwierdził, że kwoty uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie są firmowym przychodem. Transakcje powinny być rozliczone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Wynika z niego, że sprzedaż nie skutkuje powstaniem przychodu, jeśli nastąpi po upływie pięciu lat od nabycia (licząc od końca roku, w którym zakupiono nieruchomość).

Czytaj więcej

Zbycie firmowego lokalu bez PIT