O interpretację podatkową wystąpiła spółka z branży budowlanej, która cztery lata temu wygrała przetarg na wykonanie inwestycji. Umowa była kilka razy aneksowana, przesuwany był termin zakończenia prac. Miała na to wpływ również epidemia koronawirusa, której konsekwencją były przestoje spowodowane chorobami i kwarantanną pracowników, a także drastyczne podwyżki cen materiałów budowlanych oraz przerwane łańcuchy dostaw.

Zamawiający naliczył kary umowne. Spółka, chcąc uniknąć ryzyka związanego z prowadzeniem sporu sądowego, zawarła ugodę przed mediatorem. Na jej podstawie doszło do obniżenia kar umownych. Czy w tej sytuacji może zaliczyć je do kosztów podatkowych? Firma powołała się m.in. na art. 38t ustawy o CIT wprowadzony przez tarczę antykryzysową. Wynika z niego, że przedsiębiorca ma prawo zaliczyć kary i odszkodowania do kosztów, jeśli nie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu epidemii koronawirusa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20 kwietnia 2023 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.154. 2023.1.MR1) zgodził się ze stanowiskiem spółki. Uznał, że kary, które są następstwem wad i opóźnień powstałych w związku z epidemią, można zaliczyć do podatkowych kosztów.

Czytaj więcej

Rozliczysz karę w kosztach, jeśli spóźniłeś się przez COVID