Z pytaniem do skarbówki zwrócił się przedsiębiorca, który sprzedaje używane ubrania i galanterię. Kupuje je od osób fizycznych za pośrednictwem portali aukcyjnych oraz sprzedażowych. Chciał się upewnić, czy do rozliczenia wydatku w podatkowych kosztach w księdze przychodów i rozchodów wystarczy potwierdzenie zawarcia transakcji?

Wyjaśnił, że takie potwierdzenie zawiera m.in.  wiarygodne określenie wystawcy w postaci nazwy użytkownika (pełnymi danymi dysponuje pośrednik, tj. administrator portalu, ale ze względu na ochronę danych osobowych nie udostępnia ich użytkownikom),  data przeprowadzenia operacji gospodarczej, określenie operacji gospodarczej (zakup rzeczy) i jej wartość oraz unikalny numer transakcji umożliwiający powiązanie z zapisami księgowymi. Dodatkowo ma też inne dowody wskazujące na poniesienie wydatku, takie jak potwierdzenie przelewu, wyszczególnione koszty przesyłki czy prowizji, pobierane przez platformę.

Dyrektor Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDWP. 4011.1.2023.2.ASZ potwierdził, że takie potwierdzenie zawarcia transakcji można uznać za dowód księgowy wymieniony w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Fiskus przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem  podstawą zapisów w księdze są nie tylko faktury i rachunki. Są nimi także inne dowody stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Czytaj więcej

Fiskus honoruje dowody zakupu z internetowej platformy