SLIM VAT 3 z podpisem prezydenta. Kiedy wejdzie w życie i co się zmieni dla firm

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. pakiet Slim VAT 3.

Publikacja: 07.06.2023 09:35

SLIM VAT 3 z podpisem prezydenta. Kiedy wejdzie w życie i co się zmieni dla firm

Foto: Adobe Stock

Przyjęte rozwiązania mają uprościć i znacząco przyśpieszyć rozliczenia podatku VAT. Jak już pisaliśmy, wiele firm powinno się ucieszyć z podniesienia limitu obrotów dla małych podatników. Od wielu lat wynosi 1,2 mln euro brutto rocznie, ma być zwiększony do 2 mln euro. Dzięki temu nie tylko najmniejsi przedsiębiorcy, ale także więksi mogą płacić podatek i składać deklaracje co kwartał oraz korzystać z kasowej metody rozliczeń (obowiązek podatkowy, ale też prawo do odliczenia, powstaje dopiero po zapłacie).

Dla firm handlujących z zagranicznymi kontrahentami ważna zmianą jest rezygnacja z wymogu otrzymania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w ciągu trzech miesięcy. Pakiet wprowadza przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

W nowych przepisach uregulowano również zasady korygowania faktur wystawionych w walucie obcej. Stosowany będzie kurs z faktury pierwotnej. Inaczej ma być przy fakturach zbiorczych. Firma zastosuje jeden przelicznik do wszystkich korygowanych transakcji. Będzie to kurs średni danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Można też zastosować kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

Czytaj więcej

Sejm uchwalił SLIM VAT 3 - co się zmieni dla firm

Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy o podatku VAT należą:

 1. podwyższenie do 2 000 000 euro limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) relewantnego dla uzyskania statusu małego podatnika;
 2. modyfikacja zasad i trybu wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej;
 3. określenie zasad stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej;
 4. modyfikacja zasad wykazywania przez podatnika podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0%;
 5. uszczegółowienie definicji bagażu osobistego podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju stosowanej na potrzeby zwolnienia od podatku od towarów i usług importu towarów przywożonych w tym bagażu;
 6. zniesienie wymogu posiadania przez podatnika podatku od towarów i usług faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu;
 7. liberalizacja przesłanek szybszego zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom dokonującym transakcji bezgotówkowych;
 8. modyfikacja zasad ustalania sankcji VAT.

Z kolei do do najistotniejszych zmian w zakresie pozostałych ustaw należy zaliczyć:

 1. częściowe ujednolicenie zasad i trybu wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru;
 2. wprowadzenie możliwości przymusowego dochodzenia podatku od towarów i usług, który będzie rozliczony w korektach deklaracji składanych poza procedurami szczególnymi w Polsce jako państwie członkowskim konsumpcji, w przypadku gdy miejscem opodatkowania transakcji jest Polska, natomiast państwem jego identyfikacji do procedury szczególnej jest inne państwo i w tym państwie została złożona deklaracja;
 3. podwyższenie kwot wolnych od podatku w podatku od spadków i darowizn;
 4. rozszerzenie katalogu dochodów (przychodów) traktowanych jako osiągane na terytorium Polski przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 5. rozszerzenie katalogu przychodów z kapitałów pieniężnych oraz katalogu zwolnień od podatku;
 6. modyfikacja zakresu podmiotowego ulgi rehabilitacyjnej oraz warunków korzystania z tzw. ulgi na dziecko;
 7. rozszerzenie katalogu dochodów (przychodów), od których podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się w wysokości 19%;
 8. zmiana zasad udostępniania podatnikom zeznań podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego;
 9. rozszerzenie katalogu środków, którymi może być uznany rachunek VAT;
 10. zmiana właściwości rzeczowej niektórych organów podatkowych;
 11. wprowadzenie nowej instytucji prawnej, tj. przeglądu wydatków.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2023 r.

PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty