O interpretację wystąpiła spółka komandytowa, której wspólnikami są małżonkowie mający wspólność majątkową: komplementariusz (mąż) posiada 90 proc. prawa do udziałów w zyskach, a komandytariusz (żona) 10 proc. Chcą oni zawrzeć ze spółką umowę, na mocy której samochód osobowy zostanie wycofany z jej majątku i przekazany na cele osobiste małżonków.

Czy wycofanie auta i przekazanie wspólnikom powoduje powstanie w spółce przychodu? Spółka twierdziła, że nie, bowiem nie uzyska żadnego przysporzenia. A w ustawie o CIT nie ma przepisu, który nakazuje wykazać przychód w takiej sytuacji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 maja 2023 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.159. 2023.3.ASK/IN) zgodził się z tym stanowiskiem. Wskazał, że przekazanie samochodu nie jest odpłatnym zbyciem. Odbywa się nieodpłatnie. Nie stanowi ani uregulowania zobowiązania spółki wobec wspólników, ani wypłaty zysku. Spółka nie otrzymuje za to żadnych pieniędzy. Nie ma więc przychodu.

Czytaj więcej

Fiskus nie weźmie CIT od spółki, która pozbyła się auta