Kara umowna w kosztach podatkowych: NSA znów staje po stronie podatnika

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że firma może rozliczyć w kosztach podatkowych karę umowną za odstąpienie od dostawy zboża, która doprowadziłaby do straty.

Publikacja: 29.06.2023 10:52

Kara umowna w kosztach podatkowych: NSA znów staje po stronie podatnika

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Fiskus nie zgodził się, aby przedsiębiorca handlujący płodami rolnymi zaliczyła do kosztów karę umowną za zerwanie kontraktu.

Nie przekonały go argumenty firmy, że w momencie podpisywania większości umów z kontrahentami zobowiązuje się w przyszłości do dostawy towaru w określonej ilości, jakości, o określonych parametrach, w konkretnej cenie. Zdarza się jednak, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, np. zmiany na rynku czy suszy, do dostawy faktycznie nie dochodzi.

Tak stało się przy kontrakcie na 2000 ton żyta z dostawą po umówionej cenie 136 euro za tonę. Ze względu na zawirowania na rynku żyta realizacja umowy wiązałaby się dla niego z dużą stratą, znacznie przewyższającą karę umowną. Żeby ratować firmę postanowił zerwać kontrakt i zapłacił 68 tys. euro kary umownej. Gdyby wykonał umowę, musiałby kupić zboże po cenach rynkowych i sprzedać je po dużo niższej, uzgodnionej.

Urzędnicy wskazali na wyłączenie z kosztów z art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT. Uznali, że kara za niewykonanie umowy jest wymienioną tam karą za wadliwe wykonanie usługi.

Przedsiębiorca wystąpił na drogę sądową i dwukrotnie wygrał. Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stanął na stanowisku, że sporny przepis wyłącza uznanie za koszty ściśle określonych kar umownych. Na tej liście nie ma przypadków odstąpienia od umowy. WSA doszedł do wniosku, podejmując decyzję o odstąpieniu od umowy i zapłacie kary, osiągnie więcej korzyści.

Korzystne rozstrzygnięcie dla przedsiębiorcy utrzymał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 68/21). Jak zauważono, w świetle jego orzecznictwa wyłączone z kosztów są tylko kary umowne wskazane przez ustawodawcę w art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT. Jak tłumaczył sędzia NSA Antoni Hanusz, dopóki treść tego przepisu się nie zmieni, dopóty nie ma podstaw do obejmowania nim spornej kary.

Wyrok jest prawomocny.

Czytaj więcej

Sąd: zapłata za zerwany kontrakt z premią w PIT

Fiskus nie zgodził się, aby przedsiębiorca handlujący płodami rolnymi zaliczyła do kosztów karę umowną za zerwanie kontraktu.

Nie przekonały go argumenty firmy, że w momencie podpisywania większości umów z kontrahentami zobowiązuje się w przyszłości do dostawy towaru w określonej ilości, jakości, o określonych parametrach, w konkretnej cenie. Zdarza się jednak, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, np. zmiany na rynku czy suszy, do dostawy faktycznie nie dochodzi.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Zabezpieczenie leasingowanego auta musi być uzasadnione biznesowo
PIT & CIT & VAT
NSA: bezzwrotna pomoc z rządowego programu nie korzysta ze zwolnienia w CIT
PIT & CIT & VAT
Fiskus: najpierw prawomocne orzeczenie, później rozliczenie straty
PIT & CIT & VAT
Koniec z ulgami w CIT i PIT dla inwestujących w SSE? Rząd myśli o nowym rozwiązaniu
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
PIT & CIT & VAT
Ważny wyrok sądu ws. zakazu amortyzacji budynków mieszkalnych
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą