21 marca opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów przedłużające termin na złożenie zeznania rocznego osób prawnych, które normalnie przesyła się je skarbówce do 31 marca. Urzędnicy uznali jednak, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę warto ułatwić podatnikom wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Zeznanie CIT-8 trzeba więc złożyć do końca czerwca. W tym terminie należy też zapłacić podatek (jeśli z rozliczenia rocznego wynika taki obowiązek).

Firmy po raz pierwszy rozliczą tzw. podatek od przerzuconych dochodów. - To nowy obowiązek dotyczący płatności do powiązanych podmiotów za usługi niematerialne, np. doradztwo, reklamę czy badanie rynku. Co ważne, jest to kategoria „samodzielna”, bo przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi. Wartość kosztów zakupu takich usług od podmiotu powiązanego może podlegać opodatkowaniu 19 proc. CIT, jeśli zaistniały określone w ustawie okoliczności, których weryfikacja może być czasochłonna, trudna i wymaga pozyskania wielu informacji z zagranicy - wyjaśnia na łamach "Rzeczpospolitej" Bartosz Głowacki, doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Czytaj więcej

Ostatni dzwonek na roczne rozliczenie CIT