SLIM VAT 3 wchodzi w życie: prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

Wchodzący w życie 1 lipca pakiet SLIM VAT 3 zawiera rozwiązania, które mają uprościć i znacząco przyśpieszyć rozliczenia podatku VAT.

Publikacja: 30.06.2023 10:18

SLIM VAT 3 wchodzi w życie: prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

Foto: Adobe Stock

Na zmianach mogą skorzystać małe firmy, bowiem nowe przepisy podnoszą limit obrotów. Od wielu lat wynosi 1,2 mln euro brutto rocznie, ma być zwiększony do 2 mln euro. Dzięki temu nie tylko najmniejsi przedsiębiorcy, ale także więksi mogą płacić podatek i składać deklaracje co kwartał oraz korzystać z kasowej metody rozliczeń (obowiązek podatkowy, ale też prawo do odliczenia, powstaje dopiero po zapłacie).

Dla firm handlujących z zagranicznymi kontrahentami ważna zmianą jest rezygnacja z wymogu otrzymania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w ciągu trzech miesięcy. Pakiet wprowadza przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

W nowych przepisach uregulowano również zasady korygowania faktur wystawionych w walucie obcej. Stosowany będzie kurs z faktury pierwotnej. Inaczej ma być przy fakturach zbiorczych. Firma zastosuje jeden przelicznik do wszystkich korygowanych transakcji. Będzie to kurs średni danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Można też zastosować kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

Od 1 lipca pojawi się możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p. Zlikwidowany zostanie obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. "Zamiast tego wprowadzamy wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji" - czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.

Zwiększona zostanie też kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Jak wyjaśnia MF, zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

Pakiet reguluje również kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie - otóż daje możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Wprowadzone zostaną także uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników)

Najważniejsze zmiany:

  • podwyższenie do 2 000 000 euro limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) relewantnego dla uzyskania statusu małego podatnika;
  • modyfikacja zasad i trybu wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej;
  • określenie zasad stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej;
  • modyfikacja zasad wykazywania przez podatnika podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0%;
  • zniesienie wymogu posiadania przez podatnika podatku od towarów i usług faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu;
  • liberalizacja przesłanek szybszego zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom dokonującym transakcji bezgotówkowych;
  • modyfikacja zasad ustalania sankcji VAT.

Czytaj więcej

Slim VAT: od lipca porządki w fakturowaniu

Na zmianach mogą skorzystać małe firmy, bowiem nowe przepisy podnoszą limit obrotów. Od wielu lat wynosi 1,2 mln euro brutto rocznie, ma być zwiększony do 2 mln euro. Dzięki temu nie tylko najmniejsi przedsiębiorcy, ale także więksi mogą płacić podatek i składać deklaracje co kwartał oraz korzystać z kasowej metody rozliczeń (obowiązek podatkowy, ale też prawo do odliczenia, powstaje dopiero po zapłacie).

Dla firm handlujących z zagranicznymi kontrahentami ważna zmianą jest rezygnacja z wymogu otrzymania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w ciągu trzech miesięcy. Pakiet wprowadza przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Biznes dla dorosłych a koszty podatkowe. Fiskus wskazał, co można rozliczyć
PIT & CIT & VAT
Dziecko pełnomocnikiem w firmie rodziców. To sposób na podatkowe oszczędności
PIT & CIT & VAT
Fiskus zmienił zdanie w sprawie zwolnienia z VAT usług dietetycznych
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż wynajmowanego mieszkania bez podatku? Co na to skarbówka
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
PIT & CIT & VAT
Zabezpieczenie leasingowanego auta musi być uzasadnione biznesowo