Opodatkowanie dochodu 5-proc. stawką podatku dochodowego od osób fizycznych cieszy się wśród przedstawicieli branży IT bardzo dużym zainteresowaniem. Jeden z programistów wystąpił do fiskusa o interpretację podatkową w tej sprawie. Zapytał m.in. czy tworzenie programów komputerowych stanowi prace rozwojowe w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy o PIT, a tym samym czy jest to działalność badawczo-rozwojowa.

We wniosku o interpretację wskazał, że realizuje projekty programistyczne począwszy od etapu analizy potrzeb kontrahenta, poprzez implementację, wdrożenie oraz asystę przy uruchomieniach testowych i produkcyjnych. Programista zaznaczył, że wykonanie czynności oraz użyte rozwiązania są jego wyborem. I tak na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu technologii informatycznych oraz doświadczenia w przygotowywaniu rozwiązań związanych z tworzeniem programów komputerowych, realizuje zlecenia na rzecz swoich kontrahentów.

Fiskus uznał, że skoro prace programistyczne opierają się na posiadanej wiedzy i doświadczeniu, to aktywność podatnika wpisuje się w zwykłą praktykę zawodu programisty. Urzędnicy wskazali, że choć opracowuje nowe programy komputerowe, to niekoniecznie tworzy innowacyjne rozwiązania w wymiarze światowym. W konsekwencji fiskus odpowiedział, że działania podatnika nie mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej, więc nie będzie on uprawniony do zastosowania wobec osiągniętych dochodów ulgi IP Box.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 361/23), który nie zgodził się z fiskusem, że podatnik jest tylko zwykłym programistą i nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej, bo jego działalność nie spełnia warunku zwiększenia zasobów wiedzy. Sąd stanął na stanowisku, że wytworzenie oprogramowania jest wynikiem "wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań". Wystarczy więc element nowości zastosowania oprogramowania w rezultacie pracy twórczej, podjętej przy wykorzystaniu zasobów już dostępnej wierzy. Jak podkreślił sąd efekt ten nie musi mieć charakteru "nowej wiedzy" w sensie odkryć naukowych.

Czytaj więcej

Programista nie musi być odkrywcą, żeby korzystać z IP Box