NSA wydał ważny wyrok ws. przerwania przedawnienia

Brak powiadomienia prawidłowo ustanowionego pełnomocnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego powoduje, że przedawnienie nie może zostać uznane za przerwane - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Publikacja: 18.07.2023 14:17

NSA wydał ważny wyrok ws. przerwania przedawnienia

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Sprawa, którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisuje Aleksandra Tarka dotyczyła przedsiębiorcy, który zalegał fiskusowi m.in. z VAT. Skarbówka w ramach postępowania egzekucyjnego zajęła rachunek bankowy mężczyzny. Dłużnik został zawiadomiony o zajęciu wierzytelności, co zgodnie z przepisami przerywa bieg przedawnienia.

Pełnomocnik podatnika zażądał umorzenia postępowań egzekucyjnych ze względu na przedawnienie zobowiązań podatkowych. Jego zdaniem w sprawie nie wystąpiła żadna z przesłanek skutkująca przerwaniem lub zawieszeniem biegu terminu przedawnienia. Nie zastosowano bowiem skutecznie środka egzekucyjnego, o którym został zawiadomiony pełnomocnik ustanowiony w tym postępowaniu.

Fiskus odpowiedział, że głównym celem zastosowania środków egzekucyjnych jest wyegzekwowanie długu od zobowiązanego, a nie od pełnomocnika. Uznano więc, że w sprawie doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia, choć zawiadomienie nie zostało doręczone pełnomocnikowi.

Z tą koncepcją zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Do sprawy inaczej podszedł dopiero Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt III FSK 1492/22). Uznał, że w sprawie nie została spełniona przesłanka przerwania biegu przedawnienia. Podatnik nie został skutecznie powiadomiony o zastosowaniu środka egzekucyjnego, co powinno być skierowane do prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Czytaj więcej

Przedawnienie nie było przerwane
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty